Lerend Netwerk – traject voor startende fotografen


Unizo en NVB, de Nationale Vereniging van Beroepsfotografen, vroegen me een tijdje terug om -in de context van Lerend Netwerk- een programma uit te bouwen voor startende fotografen.

_DSF0223 red

Hier zetten we tijdens het najaar onze schouders onder, zie!

In vijf sessies, gespreid over 3 maanden, zullen alle aspecten van het marketingplan aan bod komen én toegepast worden op de persoonlijke situatie van elke deelnemer.
De nodige templates en ander ondersteunend materiaal zullen hierbij ter beschikking gesteld worden.
Wie dus een reeks ex cathedra lezingen verwacht, zal bedrogen uitkomen!

Product en portfolio
Tijdens de eerste sessie stelt elke deelnemer zich te vraag welk type fotografie hij zijn markt wil aanbieden en worden, in functie daarvan, portfolio’s onder de loep genomen als allereerste stap naar een EP*-kwalificatie.
Begeleid door Jos Verhoogen – QEP* en voorzitter van NVB, Johan Brouwers – QEP en voorzitter van de EP-jury en Patrick Verbessem – QEP.

Prijszetting en het financiële plaatje
De tweede sessie concentreert zich op het algemene financiële plaatje en prijszetting. Welke kosten moet ik in rekening brengen om een volwaardige activiteit als fotograaf uit te bouwen? Hoe bepaal ik mijn prijzen? Hoe efficiënt ga ik te werk en hoe kan ik m’n efficiëntie verhogen?
Begeleid door Luk Collet – EP en Senior Consultant bij Unizo en Patrick Verbessem – QEP.

De fotostudio
De studio komt aan bod tijdens de derde sessie. Waaraan moet ik denken bij het inrichten van mijn fotostudio? Welk materieel is onontbeerlijk? Wat zijn de verschillen tussen een studio voor sociale fotografie en bedrijfsfotografie? Tegelijkertijd maken we gebruik om mogelijkheden van studioflitsers, diffusers, absorbers, … uit te testen tijdens een kleine hands-on workshop over hard en zacht licht en het toepassen van de omgekeerde kwadratenwet.
Begeleid door Heidi Poel en Patrick Verbessem – QEP.

Jezelf promoten en in de markt zetten
In sessie 4 laten we een specialist visuele communicatie aan het woord over do’s and do’nts betreffende websitestructuur, social media, businesskaartjes, … en bespreken we concrete voorbeelden van deelnemers.
Begeleid door Christoph Ruys, Icons and Kings en Patrick Verbessem – QEP.

Het marketingplan – presentaties en feedback
Tijdens de slotsessie laten we deelnemers aan het woord: het gepresteerde werk van de voorbije maanden heeft zich dan namelijk vertaald in een praktisch bruikbaar marketingplan. De gepresenteerde plannen zullen opbouwend becommentarieerd worden door een jury.
Begeleid door Luk Collet – EP en Senior Consultant bij Unizo en Patrick Verbessem – QEP.

Meer weten?
Neem dan contact op met Nikki Huts of Peggy Deneve van NVB.

(*) EP staat voor European Photograher.
QEP staat voor Qualified European Photographer.
Beide vertegenwoordigen ze officiële kwaliteitslabels die toegekend worden door FEP, Federation of European Photographers.

Het traject van een verkeersslachtoffer


Vormingsaanbod Rondpunt

Rondpunt ijvert voor een goede en respectvolle opvang van alle betrokkenen bij een verkeersongeval: gewonde slachtoffers, na(ast)bestaanden, veroorzakers en getuigen. Rondpunt besteedt ook speciale aandacht aan kwetsbare groepen zoals kinderen en jongeren.

bedrijfsfotograaf Patrick Verbessem - Rondpunt - vorming

Momenteel heeft Rondpunt een proactief vormingsaanbod dat zich voornamelijk richt tot de doelgroep van politie- en de interventiediensten. Verder staan we open voor alle mogelijke vormingsonderwerpen voor professionele hulpverleners. We vinden het belangrijk zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de reële vormingsnoden die er heersen in het professionele veld. Aarzel dus niet om jouw ideeën door te geven. Heb je een onderwerp binnen de problematiek van de opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers waarover u een vormings- of informatiesessie wenst? Wij bekijken of we zelf, of één van onze partners, deze sessie kunnen verzorgen.

Samengang

Rondpunt heeft zelf een vormingspakket ontwikkeld dat specifiek inzoomt op samenwerking tussen de verschillende hulp-, zorg- en dienstverleners die mogelijks betrokken zijn na een verkeersongeval.
‘Samengang. Het traject van een verkeersslachtoffer’ bestaat uit een dvd en een vormingsmap waarmee de vormingsmedewerker binnen zijn eigen organisatie aan de slag kan. In de map vind je visieteksten over samenwerking, informatie over de verschillende beroepsgroepen en uitgewerkte oefeningen.

Bestellen doe je door te mailen naar info@rondpunt.be.
Wens je meer informatie over onze vormingen? Mail naar opleidingen@rondpunt.be.

Interessante websites:
www.rondpunt.be – voor professioneel betrokkenen.
www.watnaeenverkeersongeval.be – voor verkeersslachtoffers.

Met dank aan Katlijn Sanctorum, Rondpunt.
Fotografie, Patrick Verbessem, Product Visualisation.