Het hoe, wat en waarom van auteurs- & portretrecht – deel 6


Gebruik van fotografisch beeldmateriaal
in een private, publieke of commerciële context.
Wat mag, wat moet en wat doe je best niet?

schema auteursrechten 6

VII. In de praktijk

1. Snapshots
Stel jezelf steeds empatisch op, verplaats je in de positie van de afgebeelde persoon en vraag je af of er zelfs maar een minuscule reden zou kunnen bestaan waarom hij of zij het onwenselijk zou kunnen vinden om de foto gepubliceerd te zien.
Bij de minste twijfel vraag je het hem of haar of gebruik de foto gewoonweg niet.

In een zero-tolerance wereld heeft hij of zij strikt genomen recht op een schadevergoeding, maar gezien het prijskaartje van een burgerlijke procedure, is de kans klein dat, zeg maar bijvoorbeeld, je buur je hiervoor voor de rechter sleept.
Nogmaals: wees even mild, en zelfs milder, ten opzichte van anderen als dat je van hen ten opzichte van jou verwacht.

2. Professionele opnames
Een goed georganiseerde, volgens de normen van de deontologie werkende, professionele fotograaf informeert en maakt afspraken met zijn klant omtrent de toepassingsmogelijkheden van de gewenste beelden.

Deze afspraken leg je dan ook best vast in een schriftelijke overeenkomst.

Zo onderschrijf ik, als fotograaf, de gedragsregels van de Federation of European Photographers (FEP) en maak ik gebruik van, door de Nationale Vereniging van Beroepsfotografen (NVB) goedgekeurde, standaard overeenkomsten.

Deze tekst werd samengesteld door Patrick Verbessem.

Een existentiële bedenking bij, onder andere, dit blog


quote Eudora WeltyJe zou het als de missie avant la lettre van het ‘snapshot’-blog kunnen beschouwen.

1 kaarsje blazen


73 berichten, meer dan 12.000 woorden, 122 foto’s, een vijftiental documenten en een tiental videos verder, betekent het einde van 2011 meteen ook het eerste volledige kalenderjaar voor het ‘snapshot‘-blog.
Tussen het drukke versturen en ontvangen van eindejaarswensen, is dit volgens mij een goed moment om eens terug te blikken en één en ander op een rijtje te zetten.
Zijn we goed bezig? Vind je hier interessante informatie, verwacht of onverwacht? Wat met de leesbaarheid en opmaak van het blog? Wens je meer of minder foto’s of tekst te zien? Enzovoort, enzovoort, …

Ik kan daar dan wel een eigen mening over hebben, maar ik ben tegelijkertijd benieuwd naar jullie mening. Per slot van rekening wordt het blog geschreven om gelezen te worden. Daarom vind je hieronder 3 eenvoudige vraagjes. Neem even de tijd om jouw mening te geven, je input wordt ten zeerste gewaardeerd!

Moge 2012 je overladen met gezondheid en geluk!
Alvast bedankt!