Fotografische kwaliteit heeft opnieuw een naam


‘European Photographer’-label als herkenbare kwaliteitsnorm

Wanneer op 1 januari 2006 professionele fotografie niet langer onder de wet betreffende de toegang tot het beroep viel, bracht dit op verschillende vlakken een aardverschuiving teweeg in de sector.
Iedereen met voldoende zelfvertrouwen en een camera kon zich voortaan fotograaf noemen en als dusdanig zijn of haar diensten aanbieden.

De verveelvoudiging van het aanbod resulteerde in uiterst scherpe prijzen: ontegensprekelijk heeft de klant daar zijn voordeel mee gedaan.
Tegelijkertijd betekende dit echter ook dat expertise, opleiding en ervaring geen vereisten meer waren om professionele fotografie te bedrijven: even ontegensprekelijk leidt dit tot behoorlijk wat klantenontevredenheid bij het zien van de resulterende foto’s.
De aanpassing van deze wet heeft er bijgevolg toe geleid dat de klant de vinger op de knip kan houden, echter zonder de zekerheid of hij waar voor zijn geld krijgt.

FEP-EP logo

Daarom is het European Photographer (EP) – label een toegejuichte en absoluut noodzakelijke toevoeging aan de kwaliteitslabels die -met mondjesmaat- uitgereikt worden door de Europese Federatie van Beroepsfotografen (FEP).

De kwalificatie als ‘European Photographer’ houdt een erkenning in van de bekwaamheid en professionele standaarden van beroepsfotografen.
De EP-kwalificatie is een kwaliteitsnorm die verzekert dat de drager ervan de noodzakelijke, professionele competenties beheerst om de professionele status van het beroep te garanderen.

EP-certificate Patrick Verbessem blog

Het EP-label is erg jong, werd voor het eerst toegekend in de zomer van 2013 en ik mag mezelf bij de gelukkigen van de eerste jurering tellen.
Meer en meer zal het label zichtbaar en herkend worden: het belang en de erkenning ervan -ook door beroepsfotografen zelf- groeit exponentieel en ondertussen hebben zich 9 Belgische collega’s kunnen kwalificeren.

Daarom een dikke proficiat aan Robert Biesemans uit Kapellen, Nick De Clercq uit Gent, Lodewijk Deleu uit Gentbrugge, Jürgen De Witte uit Damme, Erik Heuver uit Oudenaarde, Kris Jacobs uit Haacht, Reginald Tackoen uit Kermt, Paul Van Bockstaele uit Nieuwpoort en Emily Van Den Broucke uit Brugge!

Lees ook:
Kwalificatie als ‘European Photographer’
Prestigieus QEP-label voor Patrick Verbessem

Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken


‘Personal branding’ of het belang van een sprekende profielfoto.

Online shoppen heeft als belangrijk voordeel dat je je niet hoeft te verplaatsen of veel tijd hoeft te besteden bij het aankopen.
Maar wie zijn de drijvende krachten achter deze bedrijvigheid?
Gaan ze met kennis van zaken tewerk?
Kan ik ze, als klant, bereiken wanneer ik een vraag heb?

profielfoto - personal branding - Business Visualisation - Patrick Verbessem

Bij Calipage Antverpia, dat een gamma van meer dan 18.000 kantoorbenodigdheden aanbiedt, hebben ze dat goed bekeken: je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken.
Carl en Kris hebben er dan ook voor gezorgd dat hun klanten, bestaande en toekomstige, weten wie ze zijn en waarvoor ze staan.

De cover en binnenflap van de Calipage catalogus, die meermaals per jaar verschijnt, worden opgefrist met recente beelden van beide zaakvoerders die genomen werden tijdens een professionele profielfotosessie in de fotostudio van Business Visualisation in Lier.

In de meer dan 100 beelden, die tijdens de 3 kwartier durende sessie werden genomen, werd rigoureus geselecteerd. Alle foto’s die net niet dat ietsje extra hadden gingen onverbiddelijk de vuilbak in, om uiteindelijk bij dat ene beeld uit te komen dat alles vertelt.
Een goed beeld/verhaal vereist kwaliteit, geen kwantiteit.

Een beeld dat vertrouwen wekt, een beeld dat jou als klant de overtuiging geeft dat je goed zit en dat je bestelling met de grootste zorg behandeld wordt.
Een beeld dat voor zich spreekt.

Een ontdekkingsreis langs verschillende beelden


Perfectioneer je productfoto’s
10 tips over hoe productbeelden het juiste verhaal vertellen

Tip 3. Een ontdekkingsreis langs verschillende beelden

Hoe ziet het product er aan de zijkant uit?
Hoe mooi zijn de details afgewerkt?
Welk motief wordt aan de binnenzijde gebruikt?
Zijn de scharniertjes zichtbaar?

Als het eerste contact van je klant met jouw producten via internet of een brochure gebeurt, zal een opvallende foto in eerste instantie zijn aandacht trekken, maar blijft hij/zij tegelijkertijd met een aantal vragen zitten.

Patrick Verbessem - productfotografie - Business Visualisation

Details tonen in bijkomende beelden, bevestigt de kwaliteit en afwerkingsgraad van jouw product.

Begeleid hem/haar op z’n ontdekkingsreis naar het product door gebruik te maken van verschillende beelden en verzeker je zo van zijn/haar overtuiging dat jouw product de juiste keuze is.

Afhankelijk van de bedoeling van de bijkomende foto’s kan je kiezen voor detailopnames, opnames vanuit een ander gezichtspunt of sfeerbeelden.

Patrick Verbessem - productfotografie - Business Visualisation

Niet alleen krijgt de klant hier een duidelijk en overzichtelijk beeld van deze 7 cm grote, minutieus afgewerkte miniatuur oldtimer; door in dit geval een opnamepositie te kiezen die vergelijkbaar is met een natuurlijk gezichtspunt bevorder je verbondenheid.

(Alle productfoto’s komen uit de portfolio van Patrick VerbessemBusiness Visualisation, en worden gebruikt met het akkoord van de respectieve klanten.)

Het belang van steengoede fotografie


Perfectioneer je productfoto’s
10 tips over hoe productbeelden het juiste verhaal vertellen

Tip 1. Het belang van steengoede fotografie

Jouw website is jouw virtuele adres in de online wereld. Hij dient als uitstalraam voor jouw producten en/of diensten.
De productfoto’s die je toont worden door je klanten als representatief beschouwd voor de kwaliteit van jouw producten: zorg dus voor hoogwaardige productbeelden.

Maar wat onderscheidt nu precies een hoogwaardig beeld van een ander?

  • Compositie – hoe toon ik het product, vanuit welke hoek, welke details? De achtergrond, of het nu een in scène gezette opstelling betreft of een neutrale achtergrond, mag de aandacht nooit van het product wegtrekken.
  • Belichting – het product moet perfect uitgelicht zijn. Uitgebrande witte partijen of te donkere schaduwpartijen zijn uit den boze.
  • Scherpstelling en dieptescherpte – verschillend van product tot product kan het al of niet aanbevolen zijn het product volledig scherp weer te geven of juist niet. In het geval van een beperkte dieptescherpte moet je ervoor zorgen dat de scherpstelling op de juiste plaats van het object gebeurt.
Business Visualisation - productfotografie - Patrick Verbessem - eierdopje

De achtergrond mag de aandacht nooit van het product wegtrekken.
Te donkere schaduwpartijen zijn uit den boze.

Anders dan men op sommige sites of internetfora wil laten geloven, is professionele productfotografie arbeidsintensief en tijdrovend. Het correct uitvoeren ervan is verre van evident en vraagt geduld, inzicht en kennis.
Daarom is het van cruciaal belang om niet alleen over het nodige fotografisch materieel te beschikken (camerabodies, de juiste objectieven, belichtingsmaterieel met al zijn accessoires, achtergronden, opnametafels, statieven, …), maar tevens voldoende onderlegd te zijn in de nabewerking van dergelijke beelden.

Business Visualisation - Patrick Verbessem - corporate identity brochure

Door met een beperkte dieptescherpte te werken, leid je de aandacht van de kijker naar een specifiek deel van het beeld.

Communiceren doen we voor meer dan 80% op visuele wijze!
Met beelden, en dus ook met productfoto’s,  doe je met andere woorden veel meer dan louter tonen hoe jouw product er uit ziet.

(Alle productfoto’s komen uit de portfolio van Patrick Verbessem, Business Visualisation, en worden gebruikt met het akkoord van de respectieve klanten.)

Maatschappelijk verantwoorde fotografie


De digitale revolutie  heeft een ongeziene popularisering van de fotografie in de hand gewerkt. De opkomst van smartphones, Ipads, Picasa, Flickr, Facebook, … heeft gemaakt dat mensen nu op een heel andere manier met foto’s en beelden omgaan.

Als erkend vakfotograaf ben ik, via gedegen opleidingen en frequente bijscholing, regelmatige deelname aan internationale wedstrijden, jarenlange ervaring en het gebruik van de professioneelste apparatuur, in staat aan die bestaande interesse de kwaliteit toe te voegen waarop m’n klanten recht hebben.
Dit vakmanschap, deze kwaliteit hebben een prijs: het bedrijfsmatige aspect van onze beroepsactiviteiten verschilt niet van dat van andere bedrijfstakken.

Toch staan economische behoeften en wetmatigheden een maatschappelijke toepassing van professionele fotografie niet in de weg.
Zo selecteert bedrijfs- en productfotograaf Patrick Verbessem, met zijn bedrijf Business Visualisation uit Lier, jaarlijks een organisatie of welomlijnd project uit de maatschappelijke sector waarvoor hij zijn diensten ter beschikking stelt.
Op deze manier wil hij meewerken aan een betere en meer leefbare maatschappij.

MVO Patrick Verbessem productfotografie bedrijfsfotografie Business Visualisation

Na een vruchtbare samenwerking met de vzw Rondpunt, waarbij Patrick Verbessem meewerkte aan de uitwerking en implementatie van hun vernieuwde huisstijl, worden nu voorstellen voor 2012 onder de loupe gehouden.
Organisaties die denken in aanmerking te komen of hierover meer informatie wensen, kunnen zich richten tot info@patrickverbessem.be.
Aan de hand van de ingezonden projecten wordt een mogelijke samenwerking onderzocht en nagegaan welke organisatie hiervoor best in aanmerking komt.