De gemeenschappelijke deler


quote Henri Cartier-Bresson

‘Fotografie lijkt een eenvoudige bezigheid;
in feite is het een gevarieerd en meerduidig proces
waarbij de enige gemeenschappelijke deler onder haar beoefenaars
het gebruikte instrument is.’

Hoog bezoek


Vorig weekend kreeg de studio van Business Visualisation de Kunstacademie Hove met haar vierdejaarsstudenten fotografie over de vloer.
De bedoeling bestond erin om eens een tip van de productfotografie-sluier op te lichten en een ‘echte’ studio vanbinnen te bekijken … en zo geschiedde.

Het werd een hands-on werkbezoek waarbij de leerlingen zelf ondervonden hoe de impact van licht zich in verschillende omstandigheden op een andere manier in het gemaakte beeld vertaalt.

Een eerste oefening spitste zich toe op het effect van veranderende omgevingstonaliteit op afgebeelde voorwerpen.

Patrick Verbessem - Business Visualisation - productfotografie - werksessie Kunstacademie Hove

Tijdens een tweede opstelling werd gewerkt rond omtrek en inhoud van glazen voorwerpen.

Patrick Verbessem - Business Visualisation - productfotografie - werksessie Kunstacademie Hove

De tijd is in dergelijke omstandigheden steeds te kort, maar het gevoel van heel wat bijgeleerd en een pak nieuwe bagage meegekregen te hebben was duidelijk unaniem.

Maatschappelijk verantwoorde fotografie


De digitale revolutie  heeft een ongeziene popularisering van de fotografie in de hand gewerkt. De opkomst van smartphones, Ipads, Picasa, Flickr, Facebook, … heeft gemaakt dat mensen nu op een heel andere manier met foto’s en beelden omgaan.

Als erkend vakfotograaf ben ik, via gedegen opleidingen en frequente bijscholing, regelmatige deelname aan internationale wedstrijden, jarenlange ervaring en het gebruik van de professioneelste apparatuur, in staat aan die bestaande interesse de kwaliteit toe te voegen waarop m’n klanten recht hebben.
Dit vakmanschap, deze kwaliteit hebben een prijs: het bedrijfsmatige aspect van onze beroepsactiviteiten verschilt niet van dat van andere bedrijfstakken.

Toch staan economische behoeften en wetmatigheden een maatschappelijke toepassing van professionele fotografie niet in de weg.
Zo selecteert bedrijfs- en productfotograaf Patrick Verbessem, met zijn bedrijf Business Visualisation uit Lier, jaarlijks een organisatie of welomlijnd project uit de maatschappelijke sector waarvoor hij zijn diensten ter beschikking stelt.
Op deze manier wil hij meewerken aan een betere en meer leefbare maatschappij.

MVO Patrick Verbessem productfotografie bedrijfsfotografie Business Visualisation

Na een vruchtbare samenwerking met de vzw Rondpunt, waarbij Patrick Verbessem meewerkte aan de uitwerking en implementatie van hun vernieuwde huisstijl, worden nu voorstellen voor 2012 onder de loupe gehouden.
Organisaties die denken in aanmerking te komen of hierover meer informatie wensen, kunnen zich richten tot info@patrickverbessem.be.
Aan de hand van de ingezonden projecten wordt een mogelijke samenwerking onderzocht en nagegaan welke organisatie hiervoor best in aanmerking komt.

Word geen Kodak


Gelezen in Forbes en Jobat (artikel onderaan bijgevoegd).
‘Eastman Kodak announced early Thursday that it has filed for protection from its creditors under Chapter 11 of the U.S. bankruptcy code.’

Een bedrijf met een expertise van meer dan 130 jaar. Een merk dat er in slaagde van zijn naam een soortnaam te maken. Zelfs mijn kinderen, jonge tieners, spreken af en toe nog van een ‘kodak’. Wellicht overgeërfd van mij, m’n generatiegenoten, en hun grootouders, maar toch. Een bedrijf dat als geen ander ‘kleur’ onder de knie had en dit als zijn Unique Selling Proposition op de markt bracht.
Dat bedrijf staat nu op de rand van het faillissement.

Bij de overgang van analoge naar digitale fotografie hebben ze ingezet op meer en beter … van hetzelfde.
‘Beter’ door strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan met merken als Nikon en Canon en op basis van hun camerahuizen professionele high-end toestellen te ontwerpen. Prijzen in de orde van grootte van  8.000 € waren niet van de lucht.

‘Meer’ door uiteindelijk te besluiten de professionele markt te verlaten en zich, in het verlengde van hun grensverleggende Brownies uit het midden van de vorige eeuw, te concentreren op de populaire fotografie en haar massaproducten.

Twee keer een misser. Meer en beter is niet per definitie fout, maar in dit geval had men best ‘anders’ niet uit het oog verloren.
De introductie van Ipads, smartphones, Facebook, Picasa, … zeg maar de volledig veranderde manier waarop mensen met foto’s en beelden omgaan, heeft tabula rasa gemaakt met de fotografie van de 20ste eeuw.
Of je daar nu voor of tegen bent: het is eenvoudigweg een feit.

Pelliculefotografie sterft wellicht niet uit – Ilford bracht onlangs trouwens nog een platencamera met pinholelens op de markt. Zij zal zich in een niche nestelen voor een beperkt aantal die-hards en adepten. Een beetje zoals de vinylplaat terug een plaatsje heeft verworven binnen het totale muziekaanbod en als luxeproduct aan de man wordt gebracht.

Missers zijn van alle tijden. Hoe duidelijk ze ook blijk geven van een gebrek aan visie, gelukkig zijn ze lang niet altijd even dodelijk (of gevaarlijk, om niet op de feiten vooruit te lopen) als in het geval van Kodak.
Zo gaat het verhaal dat twee jonge kerels, Thomas en John Knoll, tijdens de late jaren ’80 gingen aankloppen bij Nikon met een programmaatje dat ze hadden ontworpen voor beeldbewerking. Ze werden afgewimpeld met het argument ‘not our cup of tea’.
Het programma heette Photoshop.

Maar trek ik (en bij uitbreiding jij) daar zelf lering uit?
Hoe combineer ik dagelijks bestaande kennis, vermeerder ik deze en sta tegelijkertijd open voor compleet nieuwe invloeden?
Hoe blijf ik tegelijkertijd productief en wakker voor nieuwe trends?

Ondernemen met het oog op de toekomst is zo ongeveer het tegenovergestelde van cruisen op automatische piloot.
Zonder behoefte om wallen van slapeloosheid te kweken onder je ogen, houdt het je wel wakker op een verfrissende manier.