Maatschappelijk verantwoorde fotografie


De digitale revolutie  heeft een ongeziene popularisering van de fotografie in de hand gewerkt. De opkomst van smartphones, Ipads, Picasa, Flickr, Facebook, … heeft gemaakt dat mensen nu op een heel andere manier met foto’s en beelden omgaan.

Als erkend vakfotograaf ben ik, via gedegen opleidingen en frequente bijscholing, regelmatige deelname aan internationale wedstrijden, jarenlange ervaring en het gebruik van de professioneelste apparatuur, in staat aan die bestaande interesse de kwaliteit toe te voegen waarop m’n klanten recht hebben.
Dit vakmanschap, deze kwaliteit hebben een prijs: het bedrijfsmatige aspect van onze beroepsactiviteiten verschilt niet van dat van andere bedrijfstakken.

Toch staan economische behoeften en wetmatigheden een maatschappelijke toepassing van professionele fotografie niet in de weg.
Zo selecteert bedrijfs- en productfotograaf Patrick Verbessem, met zijn bedrijf Business Visualisation uit Lier, jaarlijks een organisatie of welomlijnd project uit de maatschappelijke sector waarvoor hij zijn diensten ter beschikking stelt.
Op deze manier wil hij meewerken aan een betere en meer leefbare maatschappij.

MVO Patrick Verbessem productfotografie bedrijfsfotografie Business Visualisation

Na een vruchtbare samenwerking met de vzw Rondpunt, waarbij Patrick Verbessem meewerkte aan de uitwerking en implementatie van hun vernieuwde huisstijl, worden nu voorstellen voor 2012 onder de loupe gehouden.
Organisaties die denken in aanmerking te komen of hierover meer informatie wensen, kunnen zich richten tot info@patrickverbessem.be.
Aan de hand van de ingezonden projecten wordt een mogelijke samenwerking onderzocht en nagegaan welke organisatie hiervoor best in aanmerking komt.