Who the f* knows why


Het is niet meer uit het nieuws en uit ons blikveld weg te denken: zwerfvuil.

Ook al is de kost voor het ophalen en verwerken van vuilnis de laatste jaren voor ons allen verveelvoudigd en wéten we dat het een bedreiging vormt voor de natuurlijke habitat van alles wat leeft, blijkbaar aanvaarden we deze uitwas als een noodzakelijk gevolg van een maatschappij waar overconsumptie de norm is geworden enerzijds en de persoonlijke levenssfeer gekrompen is tot een ruimte van een halve meter rondom ons anderzijds.

Het kostte me niet de minste moeite om in mijn onmiddellijke omgeving het ‘basismateriaal ‘ voor deze mozaïek van 400 lege blikjes, flesjes en bekers te vinden.

Save the dates


Tongeren:
03 maart, Tongeren – vernissage thematische expo.
25 maart, Tongeren – informele ontmoeting tijdens de expo tussen f-8-fotografen en kunstliefhebbers.
31 maart, Aartselaar – …

Noteer alvast de data, meer volgt.

Bezoekje aan C / 2


Buiten een professioneel bezoek aan Charleroi, zo’n 25 jaar geleden, op een moment dat m’n carrière nog pril was en nog absoluut geen tekenen van fotografische inslag vertoonde, was de stad me compleet onbekend.

Tijd dus om, na zo’n 180 gemeenschappelijke lesuren, samen met m’n afzwaaiende studenten digitale fotografie, er een bezoekje aan te brengen.

Een tweede impressie.

Charleroi © Patrick Verbessem 05

Charleroi © Patrick Verbessem 02

Charleroi © Patrick Verbessem 03

Charleroi © Patrick Verbessem 06

Charleroi © Patrick Verbessem 10

Foto’s © Patrick Verbessem.

Net te laat


Ik moet je teleurstellen!

tentoonstelling Colibrant Lier © Patrick Verbessem 02

Na een succesvolle anderhalve maand met heel wat belangstelling, werd vanmorgen de tentoonstelling Painovoima / Coastal Views Project van Patrick Verbessem in Colibrant in Lier ontmanteld.

tentoonstelling Colibrant Lier Painovoima © Patrick Verbessem

tentoonstelling Colibrant Lier Coastal Views Project © Patrick Verbessem

Bezoekje aan C / 1


Buiten een professioneel bezoek aan Charleroi, zo’n 25 jaar geleden, op een moment dat m’n carrière nog pril was en nog absoluut geen tekenen van fotografische inslag vertoonde, was de stad me compleet onbekend.

Tijd dus om, na zo’n 180 gemeenschappelijke lesuren, samen met m’n afzwaaiende studenten digitale fotografie, er een bezoekje aan te brengen.

Een eerste, korte impressie.

Charleroi © Patrick Verbessem 01

Charleroi © Patrick Verbessem 07

Charleroi © Patrick Verbessem 08

Charleroi © Patrick Verbessem 04

Charleroi © Patrick Verbessem 09

Foto’s © Patrick Verbessem.

 

 

Een weerzien … 25 jaar later


Ik hoor tot de generatie die het privilege genoot haar vaderland te mogen dienen.
Blijkbaar blakend van goede gezondheid en verder gespeend van enige sociale uitzonderingsstatus, werden we -met z’n zessen waren we- gedetacheerd naar Soest.

Patrick Verbessem - kazerne Adam Soest  - 73A - tochka Z - fine art fotografie

De vijf eerste maanden van onze dienst, in de Veldartillerie School in Maria ter Heide, stonden garant voor het smeden van hechte vriendschapsbanden.
Tijdens de volgende acht maanden in kazerne Adam zouden deze verzegeld worden voor, allicht, de rest van ons leven.

Patrick Verbessem - kazerne Adam Soest  - 73A - tochka Z - fine art fotografie

Het kriebelde al een tijdje.
De oud-collega-KRO’s behoorden ondertussen wel tot de intimi, maar onze stek, het begin van onze carrière, werd nooit meer bezocht.
Blijkbaar was er, meer dan 25 jaar lang, noch de gelegenheid voor, noch de behoefte aan een bezoek.
Kort geleden kwam daar echter verandering in. Eerder onverwacht kwam 73A, onze eenheid nucleaire artillerie, ter sprake en voor we er erg in hadden, tikten we de coördinaten van Soest in in de GPS (een ‘Mov’ naar de ‘Posn’ zou dat toen geheten hebben).

Patrick Verbessem - kazerne Adam Soest  - 73A - tochka Z - fine art fotografie

Sinds de hereniging van Duitsland in 1994 staat de kazerne, op enkele beperkte activiteiten na, leeg.
Verf is overal afgebladderd, metaal verroest, hout verteerd, vensters hier en daar gebroken, grasvelden overwoekerd.
Wellicht mede dankzij de ongelooflijk dikke muren – zelfs de binnenmuren meten een halve meter, valt deze verloedering aan de ‘blokken’ niet echt op.
(Sommige van) de gebouwen blijken beschermd, dus afbreken is geen optie.
Het is wachten op een projectontwikkelaar.

Patrick Verbessem - kazerne Adam Soest  - 73A - tochka Z - fine art fotografie

Het kamp werd in 1938 gebouwd als infanteriekazerne, maar kreeg al gauw een rol als krijgsgevangenenkamp voor Poolse soldaten en vervolgens voor Franse, Nederlandse en Belgische officieren.
Na de bevrijding werd het kamp door de geallieerden gebruikt als kamp voor ontheemden.

Patrick Verbessem - kazerne Adam Soest  - 73A - tochka Z - fine art fotografie

In 1951 werd het vervolgens in gebruik gegeven aan het Belgische leger, die het complex gebruikte onder de naam Colonel BEM Adam-kazerne, de hoogste in rang onder de Belgische krijgsgevangenen.

Patrick Verbessem - kazerne Adam Soest  - 73A - tochka Z - fine art fotografie

Foto’s: Patrick Verbessem.

Kwalificatie als ‘European Photographer’


Ter gelegenheid van de eerste, door de Federation of European Photographers (FEP) georganiseerde, ‘European Photographer’ (EP)-jurering werden 9 fotografen onderscheiden: Patrick Verbessem uit Lier vertoefde, samen met een landgenoot, in het gezelschap van collega’s uit Oostenrijk, Italië, Frankrijk, Groot-Brittanië en Rusland.

FEP-EP logo

Jurering gebeurt, op basis van 12 fotografische werken, door een panel van 3, door de FEP aangestelde, Europese topfotografen.

De kwalificatie als ‘European Photographer’ houdt een erkenning in van de bekwaamheid en professionele standaarden van beroepsfotografen.
De EP-kwalificatie is een kwaliteitsnorm die verzekert dat de drager ervan de noodzakelijke, professionele competenties beheerst om de professionele status van het beroep te garanderen.

Patrick Verbessem koos voor 2 panelen van 6 beelden.

Het eerste paneel bestaat uit 6 profielfoto’s van professionals.
Profielfotografie, ook wel ‘personal branding’ genoemd, wordt gebruikt om bij een eerste, dikwijls virtueel, contact met potentiële klanten, leveranciers, werkgevers en andere stakeholders een correct en eenduidig beeld van zichzelf te geven dat past binnen een professionele en werkgerelateerde context.
Een fotografische toepassing die de laatste jaren duidelijk wint aan belang.

FEP - EP - European Photographer - Business Visualisation - Patrick Verbessem

Bij het 2de paneel koos hij voor Fine Art Photography: een selectie van 6 kustlandschappen, die deel uitmaakt van het ‘Coastal Views Project’, reflecteert op het gebruik van afwisseling om monotonie te accentueren.
Hierover en over zijn kunstfotografie in het algemeen lees je meer op www.tochkaz.be.

FEP - EP - European Photographer - Business Visualisation - Patrick Verbessem