Who the f* knows why


Het is niet meer uit het nieuws en uit ons blikveld weg te denken: zwerfvuil.

Ook al is de kost voor het ophalen en verwerken van vuilnis de laatste jaren voor ons allen verveelvoudigd en wéten we dat het een bedreiging vormt voor de natuurlijke habitat van alles wat leeft, blijkbaar aanvaarden we deze uitwas als een noodzakelijk gevolg van een maatschappij waar overconsumptie de norm is geworden enerzijds en de persoonlijke levenssfeer gekrompen is tot een ruimte van een halve meter rondom ons anderzijds.

Het kostte me niet de minste moeite om in mijn onmiddellijke omgeving het ‘basismateriaal ‘ voor deze mozaïek van 400 lege blikjes, flesjes en bekers te vinden.

Save the dates


Tongeren:
03 maart, Tongeren – vernissage thematische expo.
25 maart, Tongeren – informele ontmoeting tijdens de expo tussen f-8-fotografen en kunstliefhebbers.
31 maart, Aartselaar – …

Noteer alvast de data, meer volgt.

Bezoekje aan C / 2


Buiten een professioneel bezoek aan Charleroi, zo’n 25 jaar geleden, op een moment dat m’n carrière nog pril was en nog absoluut geen tekenen van fotografische inslag vertoonde, was de stad me compleet onbekend.

Tijd dus om, na zo’n 180 gemeenschappelijke lesuren, samen met m’n afzwaaiende studenten digitale fotografie, er een bezoekje aan te brengen.

Een tweede impressie.

Charleroi © Patrick Verbessem 05

Charleroi © Patrick Verbessem 02

Charleroi © Patrick Verbessem 03

Charleroi © Patrick Verbessem 06

Charleroi © Patrick Verbessem 10

Foto’s © Patrick Verbessem.

Net te laat


Ik moet je teleurstellen!

tentoonstelling Colibrant Lier © Patrick Verbessem 02

Na een succesvolle anderhalve maand met heel wat belangstelling, werd vanmorgen de tentoonstelling Painovoima / Coastal Views Project van Patrick Verbessem in Colibrant in Lier ontmanteld.

tentoonstelling Colibrant Lier Painovoima © Patrick Verbessem

tentoonstelling Colibrant Lier Coastal Views Project © Patrick Verbessem

Bezoekje aan C / 1


Buiten een professioneel bezoek aan Charleroi, zo’n 25 jaar geleden, op een moment dat m’n carrière nog pril was en nog absoluut geen tekenen van fotografische inslag vertoonde, was de stad me compleet onbekend.

Tijd dus om, na zo’n 180 gemeenschappelijke lesuren, samen met m’n afzwaaiende studenten digitale fotografie, er een bezoekje aan te brengen.

Een eerste, korte impressie.

Charleroi © Patrick Verbessem 01

Charleroi © Patrick Verbessem 07

Charleroi © Patrick Verbessem 08

Charleroi © Patrick Verbessem 04

Charleroi © Patrick Verbessem 09

Foto’s © Patrick Verbessem.

 

 

Een weerzien … 25 jaar later


Ik hoor tot de generatie die het privilege genoot haar vaderland te mogen dienen.
Blijkbaar blakend van goede gezondheid en verder gespeend van enige sociale uitzonderingsstatus, werden we -met z’n zessen waren we- gedetacheerd naar Soest.

Patrick Verbessem - kazerne Adam Soest - 73A - tochka Z - fine art fotografie

De vijf eerste maanden van onze dienst, in de Veldartillerie School in Maria ter Heide, stonden garant voor het smeden van hechte vriendschapsbanden.
Tijdens de volgende acht maanden in kazerne Adam zouden deze verzegeld worden voor, allicht, de rest van ons leven.

Patrick Verbessem - kazerne Adam Soest - 73A - tochka Z - fine art fotografie

Het kriebelde al een tijdje.
De oud-collega-KRO’s behoorden ondertussen wel tot de intimi, maar onze stek, het begin van onze carrière, werd nooit meer bezocht.
Blijkbaar was er, meer dan 25 jaar lang, noch de gelegenheid voor, noch de behoefte aan een bezoek.
Kort geleden kwam daar echter verandering in. Eerder onverwacht kwam 73A, onze eenheid nucleaire artillerie, ter sprake en voor we er erg in hadden, tikten we de coördinaten van Soest in in de GPS (een ‘Mov’ naar de ‘Posn’ zou dat toen geheten hebben).

Patrick Verbessem - kazerne Adam Soest - 73A - tochka Z - fine art fotografie

Sinds de hereniging van Duitsland in 1994 staat de kazerne, op enkele beperkte activiteiten na, leeg.
Verf is overal afgebladderd, metaal verroest, hout verteerd, vensters hier en daar gebroken, grasvelden overwoekerd.
Wellicht mede dankzij de ongelooflijk dikke muren – zelfs de binnenmuren meten een halve meter, valt deze verloedering aan de ‘blokken’ niet echt op.
(Sommige van) de gebouwen blijken beschermd, dus afbreken is geen optie.
Het is wachten op een projectontwikkelaar.

Patrick Verbessem - kazerne Adam Soest - 73A - tochka Z - fine art fotografie

Het kamp werd in 1938 gebouwd als infanteriekazerne, maar kreeg al gauw een rol als krijgsgevangenenkamp voor Poolse soldaten en vervolgens voor Franse, Nederlandse en Belgische officieren.
Na de bevrijding werd het kamp door de geallieerden gebruikt als kamp voor ontheemden.

Patrick Verbessem - kazerne Adam Soest - 73A - tochka Z - fine art fotografie

In 1951 werd het vervolgens in gebruik gegeven aan het Belgische leger, die het complex gebruikte onder de naam Colonel BEM Adam-kazerne, de hoogste in rang onder de Belgische krijgsgevangenen.

Patrick Verbessem - kazerne Adam Soest - 73A - tochka Z - fine art fotografie

Foto’s: Patrick Verbessem.

Kwalificatie als ‘European Photographer’


Ter gelegenheid van de eerste, door de Federation of European Photographers (FEP) georganiseerde, ‘European Photographer’ (EP)-jurering werden 9 fotografen onderscheiden: Patrick Verbessem uit Lier vertoefde, samen met een landgenoot, in het gezelschap van collega’s uit Oostenrijk, Italië, Frankrijk, Groot-Brittanië en Rusland.

FEP-EP logo

Jurering gebeurt, op basis van 12 fotografische werken, door een panel van 3, door de FEP aangestelde, Europese topfotografen.

De kwalificatie als ‘European Photographer’ houdt een erkenning in van de bekwaamheid en professionele standaarden van beroepsfotografen.
De EP-kwalificatie is een kwaliteitsnorm die verzekert dat de drager ervan de noodzakelijke, professionele competenties beheerst om de professionele status van het beroep te garanderen.

Patrick Verbessem koos voor 2 panelen van 6 beelden.

Het eerste paneel bestaat uit 6 profielfoto’s van professionals.
Profielfotografie, ook wel ‘personal branding’ genoemd, wordt gebruikt om bij een eerste, dikwijls virtueel, contact met potentiële klanten, leveranciers, werkgevers en andere stakeholders een correct en eenduidig beeld van zichzelf te geven dat past binnen een professionele en werkgerelateerde context.
Een fotografische toepassing die de laatste jaren duidelijk wint aan belang.

FEP - EP - European Photographer - Business Visualisation - Patrick Verbessem

Bij het 2de paneel koos hij voor Fine Art Photography: een selectie van 6 kustlandschappen, die deel uitmaakt van het ‘Coastal Views Project’, reflecteert op het gebruik van afwisseling om monotonie te accentueren.
Hierover en over zijn kunstfotografie in het algemeen lees je meer op www.tochkaz.be.

FEP - EP - European Photographer - Business Visualisation - Patrick Verbessem

Boekenwijsheid


boekenwijsheid - Patrick Verbessem - Business Visualisation - bibliotheek

boekenwijsheid - Patrick Verbessem - Business Visualisation - bibliotheek

(fotografie: Patrick Verbessem)

Proiezioni: reflectie à la ‘tochka Z’


Fotograaf Patrick Verbessem deelt met de ‘proiezioni’-reeks een aantal beelden van projecties.
Wat er precies wordt geprojecteerd, wordt aan de verbeelding van kijker overgelaten en is in wezen niet de kern van de zaak.

© Patrick Verbessem - proiezioni

‘proiezione 41-196’
aangeboden in een beperkte reeks van 30 werken
exclusief Exhibition Fibre papier / 40 x 40 cm / 199€ (incl. BTW)

Via een vreemd lijnenspel, kleurschakeringen en licht/donker-contrasten wil elk beeld visueel behagen en intrigeren om vervolgens de kijker een stap naar reflectie te laten zetten en zijn eigen projecties onder ogen te nemen: ‘Wat projecteer ik van mezelf op anderen?’, ‘Wat projecteren anderen op mij en in hoeverre laat ik dat toe?’

Een suggestie bijgevolg om gewoon jezelf (proberen) te blijven.

© Patrick Verbessem - proiezioni

‘proiezione 41-422’
aangeboden in een beperkte reeks van 30 werken
exclusief Exhibition Fibre papier / 100 x 100 cm / 1.250€ (incl. BTW)

Elk van de getoonde beelden wordt aangeboden in de formaten 30 x 30 cm, 40 x 40 cm, 70 x 70 cm en 100 x 100 cm.

Elk werk wordt afgedrukt op zeer exclusief papier met archiefwaarde, gesigneerd en gemonteerd op een stevige, ondersteunende laag.

Meer weten ovetochka Z? Klik hier.

tochka Z, blikvangende muurdecoratie


Ford, ooit, lang geleden

In een reeks portretten van autowrakken, wordt deze vergane glories terug leven ingeblazen.
Naast de verwondering over waar ze vandaan komen, intrigeert de vraag hoe en waarom zij hier zijn beland.

© Patrick Verbessem

Ford Mainline Fordor Sedan 1953
White Cotton Pro papier gemonteerd op 2mm dik Al composiet
40x80cm, gesigneerde, beperkte oplage van 50 exemplaren
379€ (incl. BTW)

De vermelde afwerking is als voorbeeld bedoeld.
Alle beelden zijn beschikbaar op verschillende papiersoorten en in verschillende afmetingen.

Een afwerking op fine art papier gaat steeds gepaard met een montage van het beeld op ACM, een aluminium composiet materiaal van 2mm dik dat voorkomt dat het fotografische beeld door veranderende atmosferische omstandigheden hol of bol gaat staan. Daarenboven worden scheurtjes aan de randen of kreuken bij het inkaderen voorkomen.

© Patrick Verbessem

Ford Cortina MkI 1962
Bright Cotton Pro papier gemonteerd op 2mm dik Al composiet
70x70cm, gesigneerde, beperkte oplage van 25 exemplaren
768€ (incl. BTW)

Bekijk de volledige reeks ‘Aesthetics of Bio-Mechanical Fusion’ hier.

© Patrick Verbessem

Ford Tudor 1949
Exhibition Fibre papier gemonteerd op 2mm dik Al composiet
30x60cm, gesigneerde, beperkte oplage van 75 exemplaren
269€ (incl. BTW)

Meer informatie over afwerkingsmogelijkheden, afmetingen en de beschikbare beelden zelf vind je op de website van tochka Z, fine art photography door Patrick Verbessem.

Kleurrijk straatleven …


… gekristalliseerd in zwart/wit beelden.
Straatbeelden uit het dagdagelijkse leven in een voorjaars Marrakech.

© Patrick Verbessem © Patrick Verbessem© Patrick Verbessem

© Patrick Verbessem© Patrick Verbessem © Patrick Verbessem© Patrick VerbessemFoto’s – Patrick Verbessem.

United colours of Marrakech


Een temperatuurverschil van 20° Celsius en meer, tajines in plaats van varkenskoteletjes, ‘brommerkes’ en Dacia’s vervangen dikke Duitsers, jeans verdrongen door djellaba’s.

Kan het nog veel kleurrijker na een vlucht van slechts drie uur en een half?

© Patrick Verbessem© Patrick Verbessem© Patrick Verbessem© Patrick Verbessem© Patrick Verbessem© Patrick Verbessem© Patrick VerbessemFoto’s van Patrick Verbessem.

Coastal Views Project / Fine Art Photography


Het ‘Coastal Views Project’ toont een selectie van 10 beelden die gemaakt werden vanuit steeds opnieuw exact dezelfde opnamepositie aan de Belgische Oostkust.

© Patrick Verbessem - fine art photography - Coastal Views Project

De sterkte van de reeks ligt in de combinatie van een repetitieve beeldopbouw met een systematische variatie van wolkenstructuren en kleurenpatronen die, ondersteund en bevestigd door een smalle partij zeewater, het overgrote deel van het vierkante beeldoppervlak innemen: soms schreeuwerig, soms rustig, soms druk, soms stil.

De beelden komen bijgevolg het best tot hun recht als reeks.

© Patrick Verbessem - fine art photography - Coastal Views Project

De opnames werden gespreid over een langere periode. Ze tonen een eenzaam stukje kust op verschillende tijdstippen van de dag.

Bekijk de volledige reeks ‘Coastal Views’-beelden hier.

© Patrick Verbessem - fine art photography - Coastal Views Project

Dit en veel meer vind je op de website van tochka Z, fine art photography door Patrick Verbessem.

Wit tot de derde macht


Je kan er dezer dagen niet aan ontsnappen.
Hij is overal: de sneeuw.
Een impressie kon dan ook niet uitblijven. Ik opteerde daarbij voor zwart/wit beelden.
Wit in zwart/wit. Veel kleur diende ik daarvoor niet te verwijderen.

Waarom elke foto tweemaal, hoor ik je denken?
Wel, dit zijn namelijk driedimensionele beelden. Je kan dus diepte zien en dit zonder speciale brilletjes of andere hulpmiddelen.
Voorwaarde is wel dat je je ogen kan kruisen: scheel kijken dus.

Zo ga je te werk:

 1. Je kan de foto’s groter weergeven door er op te klikken. Wanneer je scherm het toelaat ze volledig weer te geven, kan je best op ongeveer 1m afstand gaan zitten.
 2. Ga recht voor je scherm zitten, met beide foto’s pal voor jou.
 3. Fixeer je blik op de foto’s en kruis je ogen, zodat je het beeld dubbel ziet: je ziet nu 4 foto’s.
 4. Laat je ogen geleidelijk aan terugkomen naar hun normale positie: je ziet beide middelste foto’s over mekaar schuiven.
 5. Wanneer de middelste foto’s perfect over mekaar zijn geschoven, zie je het beeld in drie dimensies!

Enige oefening is wel geboden, maar eens je het vast hebt, wordt het makkelijker.
Veel plezier ermee!

Alle foto’s © Patrick Verbessem.

De familie breidt uit


logo tochka Z © Patrick Verbessem

Wat een heuglijk nieuws!
Business Visualisation krijgt er een zusje bij. Ik gaf haar de naam tochka Z.

tochka Z – Verkorte vorm van ‘точка зрения’, ‘tochka zreniya’, woordelijke omzetting naar het Russisch van het Engelse ‘point of view’, gezichtspunt.

Bij een beeld gaat het er niet om wat er is vastgelegd, maar hoe je het interpreteert, er naar kijkt, hoe je vanuit een zeer persoonlijke visie het getoonde in jezelf opneemt, een plaats geeft en kadert: er een verhaal rond bouwt. Als gevolg daarvan vorm je je een geïndividualiseerd verhaal, een intimistische wereld van enkele dm2 in een ruimte.

‘There are always two people in every picture:
the photographer and the viewer.’
Ansel Adams

tochka Z is m’n geesteskind, ontsproten uit een behoefte om het vertelde verhaal te nuanceren, te completeren, te complementeren.
Ik stel hierbij persoonlijk werk ter beschikking om woonruimtes en werkplekken te verfraaien.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van conceptuele, non-conformistische beelden. Nooit mainstream, soms atypisch, maar juist daarom steeds blikvangend.

‘We don’t see things as they are,
we see them as we are.’
Anaïs Nin

Met tochka Z vervolledig, complementeer ik m’n aanbod, het maakt de cirkel rond, als yin en yang.

Wanneer Business Visualisation beelden in opdracht betekent, is tochka Z persoonlijk werk,
wanneer Business Visualisation kleur is, is tochka Z zwart/wit,
wanneer Business Visualisation technisch geïnspireerd wordt, betekent tochka Z emotie,
wanneer Business Visualisation digitaal is, is tochka Z analoog,
wanneer Business Visualisation wit is, kleurt tochka Z zwart.

Bekijk de drie eerste beelden reeksen: www.tochkaz.be.

jing-jang met logo's © Patrick Verbessem

Tegenlicht


Het woord heeft, omwille van z’n eerste deel: ‘tegen-‘, een negatieve connotatie, ondanks het feit dat het louter de plaats van het onderwerp tussen fotograaf en lichtbron aanduidt en dus eigenlijk niets te maken heeft met het licht als dusdanig.
Tegemoetkomend licht klinkt veel vriendelijker en is beter in sync met foto’s als degenen die hier bij zijn gevoegd.
Patrick Verbessem

Een zonnige nazomerdag, een niet al te goed verlichte kamer en het oplichtend scherm van een tablet-computer … meer heb je niet nodig.

Patrick Verbessem

Een verfrissende afwisseling wanneer het eens zonder monoblocks, compacts, softboxen, diffusers, reflectors of statieven mag.

Ga je nog of ben je al geweest ?


We zijn ongeveer halverwege de zomervakantie en je mag er dus, zonder gehinderd te worden door enige statistische kennis over het vakantiegedrag van de doorsnee Belg, van uitgaan dat min of meer de helft ‘reeds terug is’ en de andere helft nog ‘goede vooruitzichten heeft’.
Ook ik ontsnap er niet aan. En ik ben er bepaald niet rouwig om.

Toch liet een natuurwetenschappelijk project van m’n zoon tijdens het voorbije schooljaar een ander licht op die jaarlijkse uittocht schijnen.
Gedurende het beste gedeelte van het jaar en op verschillende tijdstippen van de dag diende een bepaald landschap in de buurt gefotografeerd te worden.

Business Visualisation - Patrick Verbessem - home sweet home

Natuurlijk weten we allemaal dat wolkenpartijen veranderen, dat het regent, sneeuwt, mistig kan zijn of de zon kan schijnen, dat luchten heel verschillend kunnen kleuren naargelang de tijd van het jaar, …
Het duurde echter tot ik al die beelden bij mekaar zag, dat de echte verscheidenheid van een achtertuin tot me doordrong.

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens‘, ‘home sweet home‘, ‘oost, west, thuis best‘, ‘been there, done that, got the t-shirt‘, … en vele andere spreuken geven ons die pap van oudsher in de mond, maar zoals met zoveel dingen moeten we er eerst eens met de neus opgedrukt worden.

Het alter ego van maïs


Wanneer we aan bepaalde voorwerpen denken, vormen we ons een mentaal beeld van dat voorwerp.
Ook al weten we dat dit een sterke vereenvoudiging is van de realiteit, toch laten we ons soms verrassen: we worden dan verplicht om onze subjectieve ervaring van de realiteit te vervangen door of uit te breiden met een andere, een nieuwe.

Business Visualisation - Patrick Verbessem - corn - maïs - productfotografie

Het kiezen voor een minder gangbaar gezichtspunt, het werken met beperkte dieptescherpte, het maken van de opname op een atypisch moment en het experimenteren met verschillende op elkaar aangebrachte filters, verheffen het maïsveld in dit beeld tot een nieuwe dimensie.