Jouw profielfoto, jouw verhaal


Patrick Verbessem - Business Visualisation - profielfotografie

Binnenkort steekt de verkiezingsgekte haar kop weer op.
Je zal nauwelijks aan de media-aandacht en het partijdrukwerk kunnen ontsnappen. Bovendien is het het moment dat alle verkiesbaren zich op z’n best tonen voor een vernieuwd portret.
Niets verkeerd mee: als je gelooft in een project, dan zet je jezelf daar achter.
De geschreven en visuele boodschap moeten mekaar immers versterken!
Een politicus herhaalt dit om de 4 of 6 jaar.
Een ondernemer en actief gebruiker van sociale media, zoals LinkedIn en Facebook, doet dit echter, bewust of onbewust, permanent!
Hoelang is het geleden dat jij naging of jouw plaatje nog klopt?

Gelezen op Inc.: 6 Steps to a More Marketable LinkedIn Profile, een bijdrage van Jeff Haden die ondertussen ongeveer 9.000 keer gedeeld werd via verschillende kanalen:

  • Revisit your goals – stel je doelstellingen bij.
  • Layer in your keywords – voeg jouw specifieke sleutelwoorden in.
  • Strip out the clutter – maak komaf met de rommel.
  • Reintroduce your personality – verpersoonlijk je profiel.
  • Take a hard look at your profile photo – bekijk je profielfoto kritisch. Is ze compatibel met je profiel? Klopt het verhaal?
  • Get recommendations – zorg ervoor dat je aanbevolen wordt.

De verscheidenheid waarmee je in een professionele setting kan geportretteerd worden is eindeloos en hangt in grote mate af van je boodschap, je verhaal.
Of het nu besluitvaardigheid, dynamiek, kracht, openheid, leiderschap, vertrouwen, respect, mensgerichtheid of enthousiasme is, een effectieve en efficiënte profielfoto ondersteunt en vertaalt jouw belangrijkste kenmerken.
Daarom is het van belang dat de fotograaf voor een geslaagde profielfoto ‘zijn’ stijl aanpast aan de behoeften van de geportretteerde.
Hier vind je enkele voorbeelden.

Een professionele profielfoto is dus veel meer dan een ‘leuk’ of ‘geslaagd’ beeld waar je ‘goed’ op staat!
Hoe welbespraakt, volledig en aantrekkelijk de geschreven informatie ook is, als je foto een ander verhaal vertelt, gelooft geen kat het.

Maatschappelijk verantwoorde fotografie


De digitale revolutie  heeft een ongeziene popularisering van de fotografie in de hand gewerkt. De opkomst van smartphones, Ipads, Picasa, Flickr, Facebook, … heeft gemaakt dat mensen nu op een heel andere manier met foto’s en beelden omgaan.

Als erkend vakfotograaf ben ik, via gedegen opleidingen en frequente bijscholing, regelmatige deelname aan internationale wedstrijden, jarenlange ervaring en het gebruik van de professioneelste apparatuur, in staat aan die bestaande interesse de kwaliteit toe te voegen waarop m’n klanten recht hebben.
Dit vakmanschap, deze kwaliteit hebben een prijs: het bedrijfsmatige aspect van onze beroepsactiviteiten verschilt niet van dat van andere bedrijfstakken.

Toch staan economische behoeften en wetmatigheden een maatschappelijke toepassing van professionele fotografie niet in de weg.
Zo selecteert bedrijfs- en productfotograaf Patrick Verbessem, met zijn bedrijf Business Visualisation uit Lier, jaarlijks een organisatie of welomlijnd project uit de maatschappelijke sector waarvoor hij zijn diensten ter beschikking stelt.
Op deze manier wil hij meewerken aan een betere en meer leefbare maatschappij.

MVO Patrick Verbessem productfotografie bedrijfsfotografie Business Visualisation

Na een vruchtbare samenwerking met de vzw Rondpunt, waarbij Patrick Verbessem meewerkte aan de uitwerking en implementatie van hun vernieuwde huisstijl, worden nu voorstellen voor 2012 onder de loupe gehouden.
Organisaties die denken in aanmerking te komen of hierover meer informatie wensen, kunnen zich richten tot info@patrickverbessem.be.
Aan de hand van de ingezonden projecten wordt een mogelijke samenwerking onderzocht en nagegaan welke organisatie hiervoor best in aanmerking komt.