Het hoe, wat en waarom van auteurs- & portretrecht – deel 3


Gebruik van fotografisch beeldmateriaal
in een private, publieke of commerciële context.
Wat mag, wat moet en wat doe je best niet?

schema auteursrecht / portretrecht - deel 3a

IV. Morele rechten
Het auterusrecht omvat eveneens een aantal morele rechten.
Deze rechten hebben als doel de persoonlijkheid van de auteur, zoals die in het werk tot uiting komt, te beschermen. Ze bevestigen de band tussen de persoon van de auteur en zijn creatie.
Omwille van het bestaan van die intrinsieke band kan de auteur zijn morele rechten niet afstaan aan derden.

1. Divulgatierecht
Het divulgatierecht is het recht van de fotograaf om zijn beelden bekend te maken aan het publiek. Alleen hij heeft het recht te beslissen wanneer zijn werk beëindigd is en wanneer het publiek er kennis van mag nemen.

2. Vaderschapsrecht
Het vaderschapsrecht, ook wel recht op naamsvermelding genoemd, houdt in dat de fotograaf het recht heeft als auteur van een foto te worden erkend en dat zij bijgevolg derden kunnen verplichten het werk onder de naam van de auteur bekend te maken. De naam van de fotograaf moet bijgevolg bij elk gebruik van zijn beeldmateriaal vermeld worden!
De fotograaf kan echter beslissen om een pseudoniem te gebruiken of om zijn werk anoniem verspreiden.

3. Recht op eerbied voor het werk
Het recht op eerbied voor het werk, integriteitsrecht of adaptatierecht, laat de fotograaf toe zich tegen elke wijziging of verandering van zijn werk te verzetten.
In deze context wordt de karikatuur van een bestaand werk niet beschouwd als een nieuw, origineel werk, gemaakt door een andere auteur (die er zelf auteursrecht kan op laten gelden), maar als de vervorming/ verandering van een bestaand werk (en du seen inbreuk op het auteursrecht van de oorspronkelijke kunstenaar/fotograaf).

schema auteursrecht / portretrecht - deel 3a

V. Recht op vergoeding van de auteur
In situaties waarbij de fotograaf een bepaald gebruik van zijn beeldmateriaal niet kan verbieden, heeft hij, als tegenprestatie het recht op een vergoeding.

Dankzij de vergoeding voor privékopies is het niet nodig om de toestemming van de auteur te vragen voor het kopiëren van een werk voor privégebruik. Als compensatie ontvangen auteurs een vergoeding die betaald wordt via een heffing op de invoer en verkoop van materiaal waarmee kopieën kunnen worden gemaakt.

Voor de uitoefening van zijn auteursrecht, kan de fotograaf beroep doen op een auteursvereniging/beheervennootschap zoals SOFAM.
Dergelijke beheervennootschap wordt erkend en haar activiteiten gecontroleerd door het Ministerie van Justitie.

Deze tekst werd samengesteld door Patrick Verbessem.