Een weerzien … 25 jaar later


Ik hoor tot de generatie die het privilege genoot haar vaderland te mogen dienen.
Blijkbaar blakend van goede gezondheid en verder gespeend van enige sociale uitzonderingsstatus, werden we -met z’n zessen waren we- gedetacheerd naar Soest.

Patrick Verbessem - kazerne Adam Soest  - 73A - tochka Z - fine art fotografie

De vijf eerste maanden van onze dienst, in de Veldartillerie School in Maria ter Heide, stonden garant voor het smeden van hechte vriendschapsbanden.
Tijdens de volgende acht maanden in kazerne Adam zouden deze verzegeld worden voor, allicht, de rest van ons leven.

Patrick Verbessem - kazerne Adam Soest  - 73A - tochka Z - fine art fotografie

Het kriebelde al een tijdje.
De oud-collega-KRO’s behoorden ondertussen wel tot de intimi, maar onze stek, het begin van onze carrière, werd nooit meer bezocht.
Blijkbaar was er, meer dan 25 jaar lang, noch de gelegenheid voor, noch de behoefte aan een bezoek.
Kort geleden kwam daar echter verandering in. Eerder onverwacht kwam 73A, onze eenheid nucleaire artillerie, ter sprake en voor we er erg in hadden, tikten we de coördinaten van Soest in in de GPS (een ‘Mov’ naar de ‘Posn’ zou dat toen geheten hebben).

Patrick Verbessem - kazerne Adam Soest  - 73A - tochka Z - fine art fotografie

Sinds de hereniging van Duitsland in 1994 staat de kazerne, op enkele beperkte activiteiten na, leeg.
Verf is overal afgebladderd, metaal verroest, hout verteerd, vensters hier en daar gebroken, grasvelden overwoekerd.
Wellicht mede dankzij de ongelooflijk dikke muren – zelfs de binnenmuren meten een halve meter, valt deze verloedering aan de ‘blokken’ niet echt op.
(Sommige van) de gebouwen blijken beschermd, dus afbreken is geen optie.
Het is wachten op een projectontwikkelaar.

Patrick Verbessem - kazerne Adam Soest  - 73A - tochka Z - fine art fotografie

Het kamp werd in 1938 gebouwd als infanteriekazerne, maar kreeg al gauw een rol als krijgsgevangenenkamp voor Poolse soldaten en vervolgens voor Franse, Nederlandse en Belgische officieren.
Na de bevrijding werd het kamp door de geallieerden gebruikt als kamp voor ontheemden.

Patrick Verbessem - kazerne Adam Soest  - 73A - tochka Z - fine art fotografie

In 1951 werd het vervolgens in gebruik gegeven aan het Belgische leger, die het complex gebruikte onder de naam Colonel BEM Adam-kazerne, de hoogste in rang onder de Belgische krijgsgevangenen.

Patrick Verbessem - kazerne Adam Soest  - 73A - tochka Z - fine art fotografie

Foto’s: Patrick Verbessem.