Oer-selfie


We schrijven december 1920, ergens op een New York’s dak.
Dit is, voor zover bekend, het oudste voorbeeld dat selfies, toendertijd wellicht nog eenvoudigweg ‘zelfportret’ genoemd, van alle tijden zijn.

selfie 1

Toch even aanstippen dat een draagbare camera uit het interbellum nog met twee handen moest in bedwang gehouden worden, wilde je het hoogtechnologisch juweeltje niet door gravitatie tot schroot laten reduceren.

selfie 2

Deze foto geeft niet exact dezelfde plaats en pose weer als het zelfportret hierboven. Het is echter erg waarschijnlijk dat ze gemaakt werd tijdens dezelfde fotosessie.

Fleurige kleuren (2)


Onlangs was ik uitgenodigd in het Europese opleidingscentrum van Fujifilm in Brussel voor een kennissessie over kleurbeheer.
De NVB (Nationale Vereniging van Beroepsfotografen) sprak hiervoor kleurengoeroe Marc Cielen aan om zijn inzichten met ons te delen.

In deze tweede bijdrage van deze week een kort wat en waarom van diverse kleurenruimtes.

Wat zijn kleurenruimtes en waarom zijn ze belangrijk?

“Het doel van kleurbeheer bestaat in een vertaling van apparaat-specifieke numerische kleurwaarden, zodat de kleuren in het resultaat zo goed mogelijk overeenkomen met de feitelijke kleuren en bijgevolg zo onafhankelijk mogelijk zijn van de gebruikte apparatuur, of het nu een camera, printer, computerscherm of drukpers betreft.”

Eenvoudiger gesteld: kleurbeheer zorgt ervoor dat de kleuren op de foto dezelfde zijn als in het echt.

Klinkt evident? Is het niet!
Vandaag de dag is dit zelfs onmogelijk.

Elk apparaat gaat anders om met kleur; één ding hebben ze echter allemaal gemeen: geen enkel apparaat is in staat om het ganse kleurenspectrum weer te geven.

kleurenspectrum CIE xy

Het volledige spectrum aan zichtbare kleuren volgens een CIE xy grafische voorstelling.
Zoals besproken in de bijdrage van vorige week, bevat deze voorstelling reeds ‘dubbels’ voor mensen met een verminderd kleurenzicht.

sRGB (RGB staat voor Red Green Blue) is de standaard kleurenruimte die eind vorige eeuw door HP en Microsoft werd ontwikkeld. Het wordt algemeen gebruikt voor computerschermen, printers en op het internet.
Nagenoeg alle camera’s nemen JPEG-foto’s in sRGB (al naargelang de mogelijkheden van de camera kan je dit aanpassen).
sRGB is dus een standaard die zeer breed wordt toegepast.
Met 35% van het kleurenspectrum is z’n weergave echter eerder beperkt.

kleurenruimte sRGB & AdobeRGB © Patrick Verbessem

AdobeRGB werd ontworpen door Adobe Systems om een groter gedeelte van het kleurenspectrum weer te geven.
Niet alleen heeft het een dekking van 50,6% van de zichtbare kleuren, deze kleurenruimte komt behoorlijk goed overeen met de CMYK-kleurenmodus.
Daarom verkiezen drukkers AdobeRGB boven sRGB.

CMYK (staat voor Cyan Magenta Yellow blacK) is de industriële standaard voor vierkleurendruk in magazines, boeken en kranten.
Deze modus is in staat om meer groentinten weer te geven dan de sRGB-kleurenruimte en komt in die zin beter overeen met de AdobeRGB-ruimte.
De kleuren komen echter doffer over: in de grafiek kan je dit zien aan de punten van de Adobe-RGB driehoek die in CMYK afgetopt zijn.

kleurenmodus CMYK © Patrick Verbessem

De CMYK-modus komt behoorlijk goed overeen met de AdobeRGB-kleurruimte.
Het aftoppen van deze laatste resulteert in de over het algemeen doffere kleuren in CMYK.

Er bestaan tientallen varianten op het RGB-thema, ik neem er nog twee, niet onbelangrijke, onder de loupe.
Wide-gamut RGB, ook van Adobe Systems, geeft 77,6% van de zichtbare kleuren weer.
ProPhoto RGB, een ontwikkeling van Kodak, spant de kroon met het visualiseren van meer dan 90% van het kleurenspectrum.
Deze uitgebreide kleurenruimtes zijn echter niet algemeen aanvaard als standaarden, vragen een duidelijk hogere processor capaciteit en, wil je kleurbanden in de beelden vermijden, dan kan je best werken met  high-end monitoren met 16-bit kleurendiepte per kanaal.

kleurenruimte Wide Gamut & ProPhoto RGB © Patrick Verbessem

Fleurige kleuren (1)


Onlangs was ik uitgenodigd in het Europese opleidingscentrum van Fujifilm in Brussel voor een kennissessie over kleurbeheer.
De NVB (Nationale Vereniging van Beroepsfotografen) sprak hiervoor kleurengoeroe Marc Cielen aan om zijn inzichten met ons te delen.

In de bijdrage van deze week een korte, evolutionair gekaderde, inleiding.
Hoe deze kennis kan gebruikt worden in het zo correct mogelijk overbrengen van de kleuren van wat we waarnemen naar de foto’s die we er van maken, bespreek ik een volgende keer.

Kleur + kleur = 2

We vinden het allemaal vanzelfsprekend dat wanneer we iets roods zien, dit ook op een foto die we ervan maken even rood voorgesteld wordt.
Niets is echter minder waar.

Vooreerst dien je te beseffen dat de kleuren die jij ziet niet noodzakelijkerwijze door alles en iedereen op eenzelfde manier gezien worden.

Zo kunnen insecten bijvoorbeeld ultraviolet onderscheiden van violet. Enerzijds vinden zij op deze manier gemakkelijker voedsel, anderzijds spelen bloemen hierop in, waardoor zij op hun beurt geholpen worden bij de voortplaning.

© Patrick Verbessem - spectrum mens-bij

Sommige (vooral nacht-)dieren onderscheiden geen kleuren, en zien dus alles in grijstinten. De retina in hun ogen bevat enkel of voornamelijk de, zeer lichtgevoelige, staafjes.
De hond heeft ‘slechts’ 2 soorten kleurgevoelige kegeltjes, waardoor hij wel kleuren ziet, maar minder dan de mens. Hij compenseert dit echter grandioos door zich te concentreren op beweging en geur.

© Patrick Verbessem - spectrum mens-hond

Bij de mens komen zowel 3 soorten kleurgevoelige kegeltjes als de lichtgevoelige staafjes voor: wij zien dus ‘in kleur’, maar hebben meer last om ons (zonder extra lichtbron) in het donker voort te bewegen.
Gedeeltelijke kleurenblindheid komt vrij veel voor.  Eén op de twintig mannen heeft last van een verminderde gevoeligheid voor rood en/of groen.

kleurenblindheid

Protanomalie: verminderde werking van de rode kegeltjes.
Deuteranomalie: verminderde werking van de groene kegeltjes.

Terwijl een hondenoog best blauw onderscheidt, is het menselijke oog is het gevoeligst voor groen. Ook dat is wellicht evolutionair bepaald, zeker als je bedenkt dat onze voorouders leefden in bos- en plantenrijke omgevingen.
Hiervan vind je trouwens de weerslag in moderne fotografische sensoren: zij bevatten dubbel zoveel groene pixels dan rode en blauwe.

© Patrick Verbessem - sensorpixels

Afscheid


Twee broze verhalen over teder afscheid.
Een zoon fotografeert z’n vader aan het einde van z’n leven.
Een man fotografeert z’n jonge vrouw tijdens haar gevecht tegen kanker.

Vergelijkbaar in het gebruik van fotografie om ermee overweg te kunnen en de onnoemelijke liefde voor degene waarvan afscheid wordt genomen.
Verscheiden in de beeldvorming door het gebruik van kleur of zwart/wit, keiharde of juist zachte beelden.

(Een klik op de beelden brengt je naar de respectievelijke websites.)

The making of (2)


Anders dan het voorbeeld in ‘The making of (1)‘, bestaat in dit geval het product wél, maar beschikt men niet over beelden ervan in zijn natuurlijke (gebruiks)omgeving.

Om potentiële klanten een duidelijk idee te geven over mogelijkheden, toepassingen, inzetbaarheid of bruikbaarheid van het product, worden vervolgens dergelijke beelden samengesteld.

We tonen hier het voorbeeld van een nieuw slaapkamerkast model.
Het gaat om een uniek prototype: andere exemplaren bestaan (nog) niet.
De eigenlijke productie moet nog van start gaan.

kast 01

Basisfoto: de kast staat opgesteld in een toonzaal, tussen andere kasten.
Het plafond is te laag en de structuur ervan is onbruikbaar.
De overgang tussen vloer en muur is onvoldoende afgewerkt.
De centrale spiegel reflecteert een andere slaapkameropstelling in donkerbruin.

kast 02

Alle overtollige gegevens rondom worden weggewerkt.

kast 03

We zorgen ervoor dat in de centrale spiegel een bed wordt gereflecteerd: zo wekken we de illusie dat we ons in de slaapkamer bevinden.
Hiervoor gebruiken we een beeld van een slaapkameropstelling op een andere locatie.

kast 04

De ongewenste reflecties (van het plafond en van het flitslicht) in de zijpanelen worden verwijderd.

kast 05

Door één van de deurpanelen open te schuiven tonen we deels de interne verdeling en lijkt het alsof de kast in gebruik is.
Het effect is onmiddellijk veel huiselijker.

kast 06

We voegen opnieuw een overgang tussen muur en vloer in.

Patrick Verbessem kast interieurfotografie

Het model, lezend in stoel, en tapijt worden ingewerkt in het beeld.
Hun reflecties in de spiegel moeten kloppen!.
Vloer en muur worden verder ingekleurd en afgewerkt.
Finaal worden hier en daar nog enkele kleine touch-ups uitgevoerd.

Productfotografie © Patrick Verbessem.

The making of (1)


In sommige gevallen bestaat het product dat men wil tonen nog niet.
Toch wil men over visueel materiaal beschikken alvorens met de productie te beginnen, omdat men bijvoorbeeld informatie verzamelen via marktonderzoek, of omdat men reeds de brochures wil voorbereiden, zodat de lancering van het product niet uitgesteld hoeft te worden omwille van de noodzakelijke marketingacties.

In dit voorbeeld gaat het om een bereid stoofvleesproduct, gericht naar de restauratiemarkt.
Het betreft een ‘technisch beeld’, waarbij de kenmerken en karakteristieken zo duidelijk mogelijk moeten weergegeven worden.
Het esthetische aspect is bij dergelijke opnames van de tweede orde.

Concreet zou het nieuwe product verpakt worden in een plastic recipiënt, identiek aan deze van een reeds bestaand product.
De samenstelling van de bereiding zou echter van een andere kwaliteit (en uitzicht) zijn.
Ook de kleur van de verpakking zou wijzigen van het bestaande transparant/wit naar ondoorzichtig zwart.

© Patrick Verbessem

Bestaand product, als basis voor het ontwerpen en samenstellen van het nieuwe product.

© Patrick Verbessem

Recipiënt van het bestaande product, gevuld met de nieuwe stoofvleessamenstelling.
Het geheel werd ‘uitgesneden’, waarbij losse, overlappende stukjes afsluitfolie werden verwijderd.

© Patrick Verbessem

Fase 1 van het zwart maken van de verpakking.
Bovenvlak is nog te grijs, onderzijde vertoont nog ongewenste schakeringen.

© Patrick Verbessem

Fase 2 van het zwart maken van de verpakking.
Zowel bovenvlak als onderzijde hebben nu de correcte zwarting gekregen, terwijl de belijning op de zijvlakken voldoende duidelijk zijn.

© Patrick Verbessem

Finale afwerking.
Optimalisatie van de belichting van het stoofvlees.
Verfijnen van de overgang tussen vleesproduct en verpakking.
Wegwerken van kleine luchtblaasjes tussen de afdekfolie en de bovenzijde van de verpakking.

© Patrick Verbessem

We gebruikten een gelijkaardige werkwijze om het product in een ongeopende verpakking voor te stellen.

Productfoto’s van Business VisualisationPatrick Verbessem.

Van praatjes naar plaatjes


Vorige week hield FINN, bureau voor PR, social media en branding een webinar over visuele communicatie, waarbij het belang van beelden nogmaals onderstreept werd.
Ik vind het de moeite om de presentatie hier te delen.

Enkele cijfers uit het webinar:

  • Woorden worden door het kortetermijngeheugen verwerkt, dat slechts plaats biedt aan ongeveer 7 ‘informatiepakketjes’ (daarom ook bestaan bijvoorbeeld telefoonnummers uit 7 cijfers), terwijl visuele prikkels onmiddellijk door het langetermijngeheugen worden verwerkt.
  • Beelden worden 60.000 keer sneller verwerkt dan woorden. Dit is mogelijk omdat verschillende visuele informatiegegevens tegelijkertijd worden verwerkt, terwijl dit bij gesproken/gelezen informatie serieel moet gebeuren.
  • 90% van de informatie die ons brein te verwerken krijgt is visueel.
  • Woorden hebben een overtuigingskracht van 7%, terwijl dit voor lichaamstaal 55% is. Reden temeer om op een CV, social media, je blog of website, presentaties, … een overtuigende, professioneel gemaakte en afgewerkte profielfoto te gebruiken.
  • De kans dat een merk een verkoop kan sluiten, ligt 50% hoger wanneer van het product (goede) beelden worden getoond.
  • Meer in de webinarpresentatie …

Maquillage voor een hamburger


Marketing directeur van Mc Donald’s Canada, Hope Bagozzi, neemt ons mee achter de schermen van een hamburger fotoshoot.

Bagozzi laat een fotograaf, een food stylist en een foto ontwerper aan het woord die elk vanuit hun discipline een verklaring geven waarom de hamburgers in het echt er altijd anders uit zien dan in advertenties.

Perceptie-afhankelijke smaak


Op een koude januarimorgen speelde een jongeman viool in een metrostation in Washington DC. Gedurende de 45 minuten dat hij een zestal werken van Bach speelde, kruisten ongeveer 1.100 mensen zijn pad op weg naar hun werk.

Er gingen drie minuten voorbij vooraleer een man van middelbare leeftijd de muziek opmerkte. Hij vertraagde z’n pas, stopte enkele seconden en haastte zich vervolgens verder om niet te laat te komen.
Een minuut later gooide een vrouw, zonder te stoppen, hem zijn eerste dollar toe.
Nog enkele minuten later luisterde een man, al leunend tegen de muur, naar zijn muziek. Een blik op z’n horloge deed hem echter snel z’n weg vervolgen.
Degene die hem het meest aandachting gadesloeg was een jongetje van 3. Terwijl hij door z’n haastige moeder werd meegetrokken, draaide hij z’n hoofd telkens weer naar de muzikant.
Dit herhaalde zich een aantal keren met verschillende kinderen. Onveranderlijk werden ze … door hun ouders.
Slechts 6 mensen stopten om even te luisteren  tijdens het 3 kwartier durende vioolspel. Een 20-tal gaf hem wat geld, maar wandelde door. In het totaal verzamelde hij 32 dollar. Wanneer hij stopte met spelen en het terug stil werd, merkte niemand dat op. Geen applaus. Geen erkenning.

De violist was Joshua Bell, één van de meest getalenteerde muzikanten van vandaag. Hij speelde een van de ingewikkeldste muziekstukken die ooit geschreven werden op een viool met een waarde van 3,5 miljoen dollar.
Twee dagen tevoren speelde hij voor een uitverkochte schouwburg in Boston, waar de prijs per zitje gemiddeld 100 dollar kostte.

Dit is een authentiek verhaal. Het incognito vioolspel van Joshua Bell in het metrostation werd georganiseerd door de Washington Post en maakte deel uit van een sociaal experiment dat handelde over perceptie, smaak en prioriteiten van mensen.

Als we niet eens een fractie van een seconde de tijd kunnen nemen om een van de meest gewaardeerde muzikanten in de wereld de beste muziek ooit geschreven te horen spelen, hoeveel meer dingen moeten er dan niet zijn die we missen?

A room with a view – homage aan Nicéphore


Niépce 1826 - first permanent photograph

Op een zonnige dag, zo’n 186 jaar geleden, in 1826 of 1827, opende Joseph Nicéphore Niépce een venster in het kasteel op het domein Le Gras in Saint-Loup-de-Varennes, Frankrijk.
Hij plaatste zijn camera, zorgde ervoor dat het statief stabiel stond, richtte de lens en stelde scherp.

Belichtingstijd: 8 uur.
Na een ‘sluitertijd’ van, inderdaad, een volledige werkdag realiseerde hij zo de allereerste permanente foto die ooit gemaakt werd.
Omdat de belichting zo lang duurde, beschijnt de zon de gebouwen op de foto zowel van links als van rechts.

Het originele beeld is 20×25 cm groot en werd vastgelegd op een laagje met olie behandeld asfalt.

Deze foto behoort ondertussen tot het publieke domein: wanneer de auteur meer dan 70 jaar overleden is, of de datum van publicatie voldoende oud is, vervalt het auteursrecht.

Word geen Kodak


Gelezen in Forbes en Jobat (artikel onderaan bijgevoegd).
‘Eastman Kodak announced early Thursday that it has filed for protection from its creditors under Chapter 11 of the U.S. bankruptcy code.’

Een bedrijf met een expertise van meer dan 130 jaar. Een merk dat er in slaagde van zijn naam een soortnaam te maken. Zelfs mijn kinderen, jonge tieners, spreken af en toe nog van een ‘kodak’. Wellicht overgeërfd van mij, m’n generatiegenoten, en hun grootouders, maar toch. Een bedrijf dat als geen ander ‘kleur’ onder de knie had en dit als zijn Unique Selling Proposition op de markt bracht.
Dat bedrijf staat nu op de rand van het faillissement.

Bij de overgang van analoge naar digitale fotografie hebben ze ingezet op meer en beter … van hetzelfde.
‘Beter’ door strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan met merken als Nikon en Canon en op basis van hun camerahuizen professionele high-end toestellen te ontwerpen. Prijzen in de orde van grootte van  8.000 € waren niet van de lucht.

‘Meer’ door uiteindelijk te besluiten de professionele markt te verlaten en zich, in het verlengde van hun grensverleggende Brownies uit het midden van de vorige eeuw, te concentreren op de populaire fotografie en haar massaproducten.

Twee keer een misser. Meer en beter is niet per definitie fout, maar in dit geval had men best ‘anders’ niet uit het oog verloren.
De introductie van Ipads, smartphones, Facebook, Picasa, … zeg maar de volledig veranderde manier waarop mensen met foto’s en beelden omgaan, heeft tabula rasa gemaakt met de fotografie van de 20ste eeuw.
Of je daar nu voor of tegen bent: het is eenvoudigweg een feit.

Pelliculefotografie sterft wellicht niet uit – Ilford bracht onlangs trouwens nog een platencamera met pinholelens op de markt. Zij zal zich in een niche nestelen voor een beperkt aantal die-hards en adepten. Een beetje zoals de vinylplaat terug een plaatsje heeft verworven binnen het totale muziekaanbod en als luxeproduct aan de man wordt gebracht.

Missers zijn van alle tijden. Hoe duidelijk ze ook blijk geven van een gebrek aan visie, gelukkig zijn ze lang niet altijd even dodelijk (of gevaarlijk, om niet op de feiten vooruit te lopen) als in het geval van Kodak.
Zo gaat het verhaal dat twee jonge kerels, Thomas en John Knoll, tijdens de late jaren ’80 gingen aankloppen bij Nikon met een programmaatje dat ze hadden ontworpen voor beeldbewerking. Ze werden afgewimpeld met het argument ‘not our cup of tea’.
Het programma heette Photoshop.

Maar trek ik (en bij uitbreiding jij) daar zelf lering uit?
Hoe combineer ik dagelijks bestaande kennis, vermeerder ik deze en sta tegelijkertijd open voor compleet nieuwe invloeden?
Hoe blijf ik tegelijkertijd productief en wakker voor nieuwe trends?

Ondernemen met het oog op de toekomst is zo ongeveer het tegenovergestelde van cruisen op automatische piloot.
Zonder behoefte om wallen van slapeloosheid te kweken onder je ogen, houdt het je wel wakker op een verfrissende manier.

Digitaliseer een boek: ook jij helpt mee


Iedereen kent wellicht de reCaptcha-authentificatiemethode en naar alle waarschijnlijkheid gebruik je ze op een min of meer regelmatige basis.

Wist je echter dat hier veel meer achter zit dan loutere authentificatie?
Wist je dat je door reCaptcha te gebruiken je (onbewust) meewerkt aan het digitaliseren van oude boeken?
Op 350.000 sites die reCaptcha gebruiken, helpen 750.000.000 gebruikers -waaronder jij- om dagelijks 100.000.000 woorden te digitaliseren, hetgeen neerkomt op 2.500.000 boeken per jaar.

Maar er is veel meer. Wat dacht je ervan als het internet nu eens volledig zou vertaald kunnen worden in je moedertaal, doordat jij -gratis- een vreemde taal leert?

Bekijk het allemaal in deze video!

Verderbeelden


Verderbeelden .. ik worstelde met het woord toen ik het voor het eerst las op een site van Rob Sas, noorderbuur en collega.
Tegelijkertijd liet het me niet los en, in combinatie met een uitspraak van Ansel Adams (zie hieronder), leidde het uiteindelijk tot een kleine filosofische beschouwing over hoe ‘de mens’ omgaat met het fenomeen ‘fotograferen’.

Het inventiviteitsniveau (van mijnentwege) is in deze dus niet van een bijzonder hoog gehalte: de aanzet, het woordje ‘verderbeelden’ werd me toegeworpen door een collega-fotograaf. Hoogstens voeg ik een zekere creativiteit toe door Masloviaans een structurele hiërarchie toe te passen en het geheel te kaderen binnen de bouwstenen van een pyramide.

bedrijfsfotografie - Patrick Verbessem - Product Visualisation - Pyramide van het bewuste fotograferenLaat me beginnen bij de onderste trede: kiekjes schieten.
De hoenders van deze wereld worden ondertussen sinds lang op een humanere wijze naar de andere zijde geholpen alvorens klaargemaakt te worden voor consumptie. Toch stijgt deze eerste trede van het vereeuwigen van een beeld niet uit boven predator-gedrag waarbij overwinning het enig mogelijke succes inhoudt. De consequentie is dan ook onvermijdelijk dat iets of iemand heeft verloren.

Bij foto’s nemen of trekken gaat het er iets minder jacht-ig aan toe, maar een behoorlijke portie egocentrisme kan niet ontkend worden.
Noch nemen, noch trekken klinken erg respectvol en insinuëren eveneens één of andere vorm van win/lose-situatie.

Foto’s maken is het eerste niveau waar sprake is van (een prille vorm van) creatie.
We zijn getuige van het ontstaan van het concept creativiteit. De fotograaf creëert, schept, geeft vorm. Daarbij gebruikt hij zijn omgeving als basis en dit gebeurt op een respectvolle wijze, zonder dat er moet worden geschoten, getrokken of genomen.

Met ver-beelden komen we in de hogere regionen.
Creativiteit en inventiviteit nemen de eerste plaats over van de technische activiteit ‘fotograferen’. Het verder ontwikkelen van wat de camera heeft vastgelegd is belangrijker geworden dan het vastleggen zelf.

En tot slot Robs verder-beelden, als vergrotende trap van ver-beelden (de man kennende, komt het niet in hem op om een overtreffende trap te gebruiken). Hier vind je systematische creativiteit, gekoppeld aan een niet aflatende inventiviteit. Maar wat deze vijfde trap vooral onderscheidt van de vorige is .. genialiteit.

Steve Jobs 1955-2011


No-one wants to die.
Even people who want to go to heaven, don’t want to die to get there.
And yet, death is the destination we all share.
No-one has ever escaped it, and that is as it should be.
Because death is very likely the single best invention of life.
It’s a life’s change-agent.
It clears out the old to make way fort the new.

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.
Don’t be trapped by dogma, which is living with the results of other people’s thinking.
Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice.
And most important: have the courage to follow your heart and intuition.
They already somehow know what you truly want to become.
Everything else is secondary.

Steve Jobs, 2005, Stanford

Patronen doorbreken met Dan Dunn


Gezien tijdens een workshop creativiteit bij Flanders DC in Leuven.

Bekijk volgend filmpje eens en besef hoe moeilijk het is om iets als betekenisvol te duiden wanneer het gangbare referentiekader wegvalt.

Een tijd voor empathie


Van 18de eeuwse karakterfout tot hedendaags product van emotionele continuïteit.

Het vermogen om emoties van anderen te kunnen meevoelen en de situatie van anderen te begrijpen is een zeer oude verworvenheid die zich volgens Frans de Waal in ons lichaam én in onze geest heeft genesteld, en waardoor we als soort hebben kunnen overleven.

Product Visualisation - Patrick Verbessem - productfoto - boek Frans de Waal

Sociaal, onbaatzuchtig gedrag, dat ook bij andere dieren dan de mens voorkomt, is volgens hem minstens zo belangrijk als het ‘recht van de sterkste’.

de Waal relativeert daarmee de veelvuldig in politiek en economie gehanteerde visie van alomtegenwoordige concurrentie en de verheerlijking van Homo Economicus.

Door deze constatering in een maatschappelijk kader te plaatsen worden de politieke klasse en het bedrijfsleven voor een verantwoordelijkheid geplaatst die zou moeten uitmonden in een samenleving met een hogere graad van solidariteit.

Details
Auteur: Frans de Waal
Titel: Een tijd voor empathie
Ondertitel: Wat de natuur ons leert over een betere samenleving
Taal: Nederlands
ISBN-10: 9025432115
ISBN-13: 9789025432119
Uitgever: Contact B.V.
Aantal pagina’s: 311
Bindwijze: Paperback
Genre: Literatuur – literatuur overig

LinkedIn – de essentie


Ook zin om aan de slag te gaan met LinkedIn, maar je weet niet goed hoe er aan te beginnen? Of je hebt al een account en wil er meer uithalen?

Als voorbeeld vind je mijn LinkedIn-profiel hier (let wel, met een LinkedIn account krijg je veel meer te zien, dan als ‘buitenstaander’).

Jan Vermeiren is een autoriteit op dit vlak en heeft er een boek over geschreven: ‘Hoe LinkedIn nu echt gebruiken?’.

Je kan een ‘light’ versie gratis downloaden, maar eerlijk gezegd stelde die me wat teleur. Het gaat namelijk niet om een synthese van het boek, maar om het boek zelf waaruit cruciale delen werden weggelaten.

Een goede start, zeg maar de essentie, kan je beluisteren in de video. Hiermee krijg je een idee van de mogelijkheden en de kracht van LinkedIn.

Een greep uit de behandelde onderwerpen:
1. Wanneer je met LinkedIn begint, stel jezelf dan een doel waarvoor je het wil gebruiken. Anders heeft een tool geen zin.
2. Zorg ervoor dat jouw profiel in lijn is met je doelstelling. Zo zorg je ervoor dat jouw doelgroep jou gemakkelijker vindt.
3. Vermeld in je profiel je website en geef hem een specifieke naam, in plaats van de standaard ‘company website’. Dit is namelijk uitnodigender voor de bezoeker om door te klikken, maar het helpt ook bij SEO (Search Engine Optimization of het gemakkelijker vindbaar maken van je website door zoekmachines zoals Google).
4. Vermeld de historiek van jouw werkervaring en opleiding.
5. Gebruik toepassingen (applications) zoals het vermelden van je blog en SlideShare (voor het delen van presentaties en documenten). Vooral dit laatste zal een gunstige invloed hebben op je SEO.
6. Wanneer je iemand uitnodigt, gebruik dan niet de standaardzin. Personaliseer.
7. Verwacht niet onmiddellijk iets terug van je contacten.
8. De kracht van je netwerk zit in de 2de graad (de contacten van jouw contacten).
9. Sluit je aan bij groepen en neem deel aan de discussies.
10. Controleer regelmatig je homepage en zie wat er gebeurt in je netwerk.
11. Maak een goed profiel aan van jouw klanten om via ‘advanced search’ doelgericht te zoeken.
12. Krijg elke week een overzicht van wijzigingen in de situatie van jouw potentiële klanten via ‘saved search’.

Jan Vermeiren from Merge Media on Vimeo.

Start with why – Simon Sinek


Een vernieuwende, inspirerende, maar eenvoudige kijk van Simon Sinek op hoe je best een commerciële boodschap opbouwt om een maximaal effect te bewerkstelligen.

Twee concepten zijn werkelijk de moeite waard:
(1) Mensen kopen niet wat je doet, maar waarom je het doet.
Begin met waarom: vraag je niet af ‘Wat?-Hoe?-Waarom?’ maar ‘Waarom?-Hoe?-Wat?’
(2) De wet van de verspreiding van nieuwigheden (diffusion of innovation).

Bekijk de 18 minuten durende video:

Ook in boekvorm uitgegeven: ‘Start with why’ door Simon Sinek.

Details
Ondertitel: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action
Taal: Engels
ISBN-10: 1591842808
ISBN-13: 9781591842804
Uitgever: Penguin Group USA
Aantal pagina’s: 246
Bindwijze: Hardcover
Genre: Economie en bedrijf