Oer-selfie


We schrijven december 1920, ergens op een New York’s dak.
Dit is, voor zover bekend, het oudste voorbeeld dat selfies, toendertijd wellicht nog eenvoudigweg ‘zelfportret’ genoemd, van alle tijden zijn.

selfie 1

Toch even aanstippen dat een draagbare camera uit het interbellum nog met twee handen moest in bedwang gehouden worden, wilde je het hoogtechnologisch juweeltje niet door gravitatie tot schroot laten reduceren.

selfie 2

Deze foto geeft niet exact dezelfde plaats en pose weer als het zelfportret hierboven. Het is echter erg waarschijnlijk dat ze gemaakt werd tijdens dezelfde fotosessie.

Fleurige kleuren (2)


Onlangs was ik uitgenodigd in het Europese opleidingscentrum van Fujifilm in Brussel voor een kennissessie over kleurbeheer.
De NVB (Nationale Vereniging van Beroepsfotografen) sprak hiervoor kleurengoeroe Marc Cielen aan om zijn inzichten met ons te delen.

In deze tweede bijdrage van deze week een kort wat en waarom van diverse kleurenruimtes.

Wat zijn kleurenruimtes en waarom zijn ze belangrijk?

“Het doel van kleurbeheer bestaat in een vertaling van apparaat-specifieke numerische kleurwaarden, zodat de kleuren in het resultaat zo goed mogelijk overeenkomen met de feitelijke kleuren en bijgevolg zo onafhankelijk mogelijk zijn van de gebruikte apparatuur, of het nu een camera, printer, computerscherm of drukpers betreft.”

Eenvoudiger gesteld: kleurbeheer zorgt ervoor dat de kleuren op de foto dezelfde zijn als in het echt.

Klinkt evident? Is het niet!
Vandaag de dag is dit zelfs onmogelijk.

Elk apparaat gaat anders om met kleur; één ding hebben ze echter allemaal gemeen: geen enkel apparaat is in staat om het ganse kleurenspectrum weer te geven.

kleurenspectrum CIE xy

Het volledige spectrum aan zichtbare kleuren volgens een CIE xy grafische voorstelling.
Zoals besproken in de bijdrage van vorige week, bevat deze voorstelling reeds ‘dubbels’ voor mensen met een verminderd kleurenzicht.

sRGB (RGB staat voor Red Green Blue) is de standaard kleurenruimte die eind vorige eeuw door HP en Microsoft werd ontwikkeld. Het wordt algemeen gebruikt voor computerschermen, printers en op het internet.
Nagenoeg alle camera’s nemen JPEG-foto’s in sRGB (al naargelang de mogelijkheden van de camera kan je dit aanpassen).
sRGB is dus een standaard die zeer breed wordt toegepast.
Met 35% van het kleurenspectrum is z’n weergave echter eerder beperkt.

kleurenruimte sRGB & AdobeRGB © Patrick Verbessem

AdobeRGB werd ontworpen door Adobe Systems om een groter gedeelte van het kleurenspectrum weer te geven.
Niet alleen heeft het een dekking van 50,6% van de zichtbare kleuren, deze kleurenruimte komt behoorlijk goed overeen met de CMYK-kleurenmodus.
Daarom verkiezen drukkers AdobeRGB boven sRGB.

CMYK (staat voor Cyan Magenta Yellow blacK) is de industriële standaard voor vierkleurendruk in magazines, boeken en kranten.
Deze modus is in staat om meer groentinten weer te geven dan de sRGB-kleurenruimte en komt in die zin beter overeen met de AdobeRGB-ruimte.
De kleuren komen echter doffer over: in de grafiek kan je dit zien aan de punten van de Adobe-RGB driehoek die in CMYK afgetopt zijn.

kleurenmodus CMYK © Patrick Verbessem

De CMYK-modus komt behoorlijk goed overeen met de AdobeRGB-kleurruimte.
Het aftoppen van deze laatste resulteert in de over het algemeen doffere kleuren in CMYK.

Er bestaan tientallen varianten op het RGB-thema, ik neem er nog twee, niet onbelangrijke, onder de loupe.
Wide-gamut RGB, ook van Adobe Systems, geeft 77,6% van de zichtbare kleuren weer.
ProPhoto RGB, een ontwikkeling van Kodak, spant de kroon met het visualiseren van meer dan 90% van het kleurenspectrum.
Deze uitgebreide kleurenruimtes zijn echter niet algemeen aanvaard als standaarden, vragen een duidelijk hogere processor capaciteit en, wil je kleurbanden in de beelden vermijden, dan kan je best werken met  high-end monitoren met 16-bit kleurendiepte per kanaal.

kleurenruimte Wide Gamut & ProPhoto RGB © Patrick Verbessem

Fleurige kleuren (1)


Onlangs was ik uitgenodigd in het Europese opleidingscentrum van Fujifilm in Brussel voor een kennissessie over kleurbeheer.
De NVB (Nationale Vereniging van Beroepsfotografen) sprak hiervoor kleurengoeroe Marc Cielen aan om zijn inzichten met ons te delen.

In de bijdrage van deze week een korte, evolutionair gekaderde, inleiding.
Hoe deze kennis kan gebruikt worden in het zo correct mogelijk overbrengen van de kleuren van wat we waarnemen naar de foto’s die we er van maken, bespreek ik een volgende keer.

Kleur + kleur = 2

We vinden het allemaal vanzelfsprekend dat wanneer we iets roods zien, dit ook op een foto die we ervan maken even rood voorgesteld wordt.
Niets is echter minder waar.

Vooreerst dien je te beseffen dat de kleuren die jij ziet niet noodzakelijkerwijze door alles en iedereen op eenzelfde manier gezien worden.

Zo kunnen insecten bijvoorbeeld ultraviolet onderscheiden van violet. Enerzijds vinden zij op deze manier gemakkelijker voedsel, anderzijds spelen bloemen hierop in, waardoor zij op hun beurt geholpen worden bij de voortplaning.

© Patrick Verbessem - spectrum mens-bij

Sommige (vooral nacht-)dieren onderscheiden geen kleuren, en zien dus alles in grijstinten. De retina in hun ogen bevat enkel of voornamelijk de, zeer lichtgevoelige, staafjes.
De hond heeft ‘slechts’ 2 soorten kleurgevoelige kegeltjes, waardoor hij wel kleuren ziet, maar minder dan de mens. Hij compenseert dit echter grandioos door zich te concentreren op beweging en geur.

© Patrick Verbessem - spectrum mens-hond

Bij de mens komen zowel 3 soorten kleurgevoelige kegeltjes als de lichtgevoelige staafjes voor: wij zien dus ‘in kleur’, maar hebben meer last om ons (zonder extra lichtbron) in het donker voort te bewegen.
Gedeeltelijke kleurenblindheid komt vrij veel voor.  Eén op de twintig mannen heeft last van een verminderde gevoeligheid voor rood en/of groen.

kleurenblindheid

Protanomalie: verminderde werking van de rode kegeltjes.
Deuteranomalie: verminderde werking van de groene kegeltjes.

Terwijl een hondenoog best blauw onderscheidt, is het menselijke oog is het gevoeligst voor groen. Ook dat is wellicht evolutionair bepaald, zeker als je bedenkt dat onze voorouders leefden in bos- en plantenrijke omgevingen.
Hiervan vind je trouwens de weerslag in moderne fotografische sensoren: zij bevatten dubbel zoveel groene pixels dan rode en blauwe.

© Patrick Verbessem - sensorpixels

Afscheid


Twee broze verhalen over teder afscheid.
Een zoon fotografeert z’n vader aan het einde van z’n leven.
Een man fotografeert z’n jonge vrouw tijdens haar gevecht tegen kanker.

Vergelijkbaar in het gebruik van fotografie om ermee overweg te kunnen en de onnoemelijke liefde voor degene waarvan afscheid wordt genomen.
Verscheiden in de beeldvorming door het gebruik van kleur of zwart/wit, keiharde of juist zachte beelden.

(Een klik op de beelden brengt je naar de respectievelijke websites.)

The making of (2)


Anders dan het voorbeeld in ‘The making of (1)‘, bestaat in dit geval het product wél, maar beschikt men niet over beelden ervan in zijn natuurlijke (gebruiks)omgeving.

Om potentiële klanten een duidelijk idee te geven over mogelijkheden, toepassingen, inzetbaarheid of bruikbaarheid van het product, worden vervolgens dergelijke beelden samengesteld.

We tonen hier het voorbeeld van een nieuw slaapkamerkast model.
Het gaat om een uniek prototype: andere exemplaren bestaan (nog) niet.
De eigenlijke productie moet nog van start gaan.

kast 01

Basisfoto: de kast staat opgesteld in een toonzaal, tussen andere kasten.
Het plafond is te laag en de structuur ervan is onbruikbaar.
De overgang tussen vloer en muur is onvoldoende afgewerkt.
De centrale spiegel reflecteert een andere slaapkameropstelling in donkerbruin.

kast 02

Alle overtollige gegevens rondom worden weggewerkt.

kast 03

We zorgen ervoor dat in de centrale spiegel een bed wordt gereflecteerd: zo wekken we de illusie dat we ons in de slaapkamer bevinden.
Hiervoor gebruiken we een beeld van een slaapkameropstelling op een andere locatie.

kast 04

De ongewenste reflecties (van het plafond en van het flitslicht) in de zijpanelen worden verwijderd.

kast 05

Door één van de deurpanelen open te schuiven tonen we deels de interne verdeling en lijkt het alsof de kast in gebruik is.
Het effect is onmiddellijk veel huiselijker.

kast 06

We voegen opnieuw een overgang tussen muur en vloer in.

Patrick Verbessem kast interieurfotografie

Het model, lezend in stoel, en tapijt worden ingewerkt in het beeld.
Hun reflecties in de spiegel moeten kloppen!.
Vloer en muur worden verder ingekleurd en afgewerkt.
Finaal worden hier en daar nog enkele kleine touch-ups uitgevoerd.

Productfotografie © Patrick Verbessem.

The making of (1)


In sommige gevallen bestaat het product dat men wil tonen nog niet.
Toch wil men over visueel materiaal beschikken alvorens met de productie te beginnen, omdat men bijvoorbeeld informatie verzamelen via marktonderzoek, of omdat men reeds de brochures wil voorbereiden, zodat de lancering van het product niet uitgesteld hoeft te worden omwille van de noodzakelijke marketingacties.

In dit voorbeeld gaat het om een bereid stoofvleesproduct, gericht naar de restauratiemarkt.
Het betreft een ‘technisch beeld’, waarbij de kenmerken en karakteristieken zo duidelijk mogelijk moeten weergegeven worden.
Het esthetische aspect is bij dergelijke opnames van de tweede orde.

Concreet zou het nieuwe product verpakt worden in een plastic recipiënt, identiek aan deze van een reeds bestaand product.
De samenstelling van de bereiding zou echter van een andere kwaliteit (en uitzicht) zijn.
Ook de kleur van de verpakking zou wijzigen van het bestaande transparant/wit naar ondoorzichtig zwart.

© Patrick Verbessem

Bestaand product, als basis voor het ontwerpen en samenstellen van het nieuwe product.

© Patrick Verbessem

Recipiënt van het bestaande product, gevuld met de nieuwe stoofvleessamenstelling.
Het geheel werd ‘uitgesneden’, waarbij losse, overlappende stukjes afsluitfolie werden verwijderd.

© Patrick Verbessem

Fase 1 van het zwart maken van de verpakking.
Bovenvlak is nog te grijs, onderzijde vertoont nog ongewenste schakeringen.

© Patrick Verbessem

Fase 2 van het zwart maken van de verpakking.
Zowel bovenvlak als onderzijde hebben nu de correcte zwarting gekregen, terwijl de belijning op de zijvlakken voldoende duidelijk zijn.

© Patrick Verbessem

Finale afwerking.
Optimalisatie van de belichting van het stoofvlees.
Verfijnen van de overgang tussen vleesproduct en verpakking.
Wegwerken van kleine luchtblaasjes tussen de afdekfolie en de bovenzijde van de verpakking.

© Patrick Verbessem

We gebruikten een gelijkaardige werkwijze om het product in een ongeopende verpakking voor te stellen.

Productfoto’s van Business VisualisationPatrick Verbessem.