Niet-sportief van nature


quote Bill Brandt

(Regeltjes en conventies interesseren me niet. Fotografie is geen sport.) 

Een existentiële bedenking bij, onder andere, dit blog


quote Eudora WeltyJe zou het als de missie avant la lettre van het ‘snapshot’-blog kunnen beschouwen.

De gemeenschappelijke deler


quote Henri Cartier-Bresson

‘Fotografie lijkt een eenvoudige bezigheid;
in feite is het een gevarieerd en meerduidig proces
waarbij de enige gemeenschappelijke deler onder haar beoefenaars
het gebruikte instrument is.’

Kijk niet te ver, kijk anders


quote Ernst Haas

Foto: Elliot Erwitt

De ‘gevoelige’ plaat


Photographer David Alan Harvey at home – credit: Luis Montolio.

Een fotografisch geheugen


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zo gaat het goed, zo gaat het beter, ..


Met in het achterhoofd een voorzichtige schatting dat het aantal gemaakte foto’s in het digitale tijdperk vertienvoudigde, wordt dit dus 100.000 …

Adams in dialoog


Creativiteit is besmettelijk


quote Albert Einstein

Het principe van het ‘immer streven’ en het ‘nooit goed genoeg’


Verderbeelden


Verderbeelden .. ik worstelde met het woord toen ik het voor het eerst las op een site van Rob Sas, noorderbuur en collega.
Tegelijkertijd liet het me niet los en, in combinatie met een uitspraak van Ansel Adams (zie hieronder), leidde het uiteindelijk tot een kleine filosofische beschouwing over hoe ‘de mens’ omgaat met het fenomeen ‘fotograferen’.

Het inventiviteitsniveau (van mijnentwege) is in deze dus niet van een bijzonder hoog gehalte: de aanzet, het woordje ‘verderbeelden’ werd me toegeworpen door een collega-fotograaf. Hoogstens voeg ik een zekere creativiteit toe door Masloviaans een structurele hiërarchie toe te passen en het geheel te kaderen binnen de bouwstenen van een pyramide.

bedrijfsfotografie - Patrick Verbessem - Product Visualisation - Pyramide van het bewuste fotograferenLaat me beginnen bij de onderste trede: kiekjes schieten.
De hoenders van deze wereld worden ondertussen sinds lang op een humanere wijze naar de andere zijde geholpen alvorens klaargemaakt te worden voor consumptie. Toch stijgt deze eerste trede van het vereeuwigen van een beeld niet uit boven predator-gedrag waarbij overwinning het enig mogelijke succes inhoudt. De consequentie is dan ook onvermijdelijk dat iets of iemand heeft verloren.

Bij foto’s nemen of trekken gaat het er iets minder jacht-ig aan toe, maar een behoorlijke portie egocentrisme kan niet ontkend worden.
Noch nemen, noch trekken klinken erg respectvol en insinuëren eveneens één of andere vorm van win/lose-situatie.

Foto’s maken is het eerste niveau waar sprake is van (een prille vorm van) creatie.
We zijn getuige van het ontstaan van het concept creativiteit. De fotograaf creëert, schept, geeft vorm. Daarbij gebruikt hij zijn omgeving als basis en dit gebeurt op een respectvolle wijze, zonder dat er moet worden geschoten, getrokken of genomen.

Met ver-beelden komen we in de hogere regionen.
Creativiteit en inventiviteit nemen de eerste plaats over van de technische activiteit ‘fotograferen’. Het verder ontwikkelen van wat de camera heeft vastgelegd is belangrijker geworden dan het vastleggen zelf.

En tot slot Robs verder-beelden, als vergrotende trap van ver-beelden (de man kennende, komt het niet in hem op om een overtreffende trap te gebruiken). Hier vind je systematische creativiteit, gekoppeld aan een niet aflatende inventiviteit. Maar wat deze vijfde trap vooral onderscheidt van de vorige is .. genialiteit.

Steve Jobs 1955-2011


No-one wants to die.
Even people who want to go to heaven, don’t want to die to get there.
And yet, death is the destination we all share.
No-one has ever escaped it, and that is as it should be.
Because death is very likely the single best invention of life.
It’s a life’s change-agent.
It clears out the old to make way fort the new.

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.
Don’t be trapped by dogma, which is living with the results of other people’s thinking.
Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice.
And most important: have the courage to follow your heart and intuition.
They already somehow know what you truly want to become.
Everything else is secondary.

Steve Jobs, 2005, Stanford

Wat een camera en een fornuis gemeen hebben …


Sam Haskins quote